Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Tweede tussenrapportage Bewonersgestuurde Wijkontwikkeling

4 nov 2013 11:04 | AKMI

Op 10 oktober jl. vond de tweede mini-conferentie van het onderzoek Bewonersgestuurde Wijkontwikkeling (BGW) plaats. Eerder die week is de tweede tussenrapportage afgerond.

Het Lectoraat Management van Cultuurverandering en CMV monitoren en evalueren de pilots BGW van de gemeente Amsterdam. Deze pilots wordt uitgevoerd in drie stadsdelen: West, Noord en Nieuw West. In deze pilots wordt er geëxperimenteerd met nieuwe werkwijzen, waarin de bewoners uiteindelijk het stuur overnemen en overheid en professionals zullen faciliteren en ondersteunen.

Centraal in het onderzoek staat de ontwikkeling van het zelforganiserend vermogen van bewoners en de mentaliteit van bewoners en professionals. Doel van deze rapportage is de verschillende pilotgebieden 'voeding' te geven voor zelforganisatie. Het onderzoek zal eind juni 2014 worden afgesloten met een presentatie van de eindrapportage op het jaarlijkse lectoraatscongres.

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie over het onderzoek, de rapportage en de conferentie. bewonersgestuurde wijkontwikkeling. Contact hierover bij Stephanie Verdoolaege