Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

BOOT succesvol, maar effectiviteit blijft moeilijk meetbaar

18 sep 2013 09:19 | AKMI

Het Lectoraat Management van Cultuurverandering heeft in 2012-2013 een evaluatieonderzoek verricht naar het functioneren van BOOT. Er is onderzoek gedaan naar de organisatiecultuur van BOOT en in welke mate er sprake is van een fit tussen BOOT en haar omgeving. Verder is er onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het Schoolwerkondersteuningsprogramma (SWO).

BOOT verandert continu mee met de vraag en de schommelende ontwikkelingen in de politiek, het beleid en de uitvoering. Voortdurend speelt de vraag of men zich wel of niet zou moeten aanpassen aan de schommelende ontwikkelingen, of dit nou een onderdeel is van identiteit van de organisatie?

Cultuurvraagstuk

Een identiteitsvraagstuk is een cultuurvraagstuk. Organisaties in cultuurverandering onderscheiden zich door waarde te creëren voor hun klanten. Ze hebben een herkenbare identiteit en een duidelijke waardepropositie. De identiteit en waarden van de organisatie geven richting aan het gedrag, de onderlinge samenwerking en aan de relaties met de omgeving en zijn dus van cruciaal belang. In wezen gaat het hier om de fit tussen organisatie en omgeving. De 'fit' benadering betreft de mate van afstemming tussen de eisen van de omgeving en datgene wat de organisatie doet.

SWO

Naast het vraagstuk omtrent de fit tussen organisatie en omgeving doet zich ook een vraagstuk voor als het gaat om de effectiviteit van de organisatie. SWO is één van de programma's die structureel is opgenomen in het assortiment van BOOT en is tevens de grootste activiteit van BOOT. Het programma is gestart in 2008 op BOOT West en bleek een groot succes. De effecten van programma's als schoolwerkondersteuning zijn moeilijk meetbaar. Veel verschillende factoren spelen een rol. Het isoleren van een sociale interventie is een moeilijke opgave en daarmee worden resultaten moeilijk meetbaar. Niettemin blijft de vraag heersen wat het effect is van een programma als SWO.

Projectleider Evaluatieonderzoek: Samir Achbab

Publicatie

Achbab MSc, S., dr. A. Straathof e.a. (2013). Evaluatieonderzoek BOOT/ Urban Practice . Rapportage cultuuronderzoek. Uitgave: Hogeschool van Amsterdam, lectoraat Management van Cultuurverandering, april 2013.