Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

18/06/2013 Studium generale: Willeke Meijer en Sebastian Abdallah

14 jun 2013 11:09 | AKMI

Voor de laatste keer in dit studiejaar 2012/2013 nodigen we je van harte uit voor een studium generale met schrijfster Willeke Meijer en CMV docent & promovendus Sebastian Abdallah. Deze bijzondere afsluiting is op dinsdag 18 juni van 17.30 tot 19.30 uur op de Hogeschool van Amsterdam, Wibautstraat 80-86.

Afsluiting

Deze avond vindt plaats in lokaal a2.16. Willeke zal daar ook haar schilderijen tonen en haar verhaal zal muzikaal omlijst worden.

Boek

Willeke vertelt deze avond over haar boek 'Mijn jeugd vermoord'. Het boek "Mijn Jeugd vermoord" is een aangrijpend levensverhaal van een vrouw wiens levenspad zeker niet over rozen is gegaan. Haar motivatie om dit op papier te zetten is dat ze daarmee hoopt mensen de ogen te openen voor het leed wat kinderen en vrouwen kan worden aangedaan. En om mensen, die hiervan getuigen zijn, te motiveren om daadwerkelijk in te grijpen of daders aan te geven. Zodat slachtoffers niet de fout maken, die zij zelf helaas wel heeft begaan op een dieptepunt in haar leven ( www.lareinawilleke.com ).

Na de inleiding van Willeke zullen we hierover in gesprek gaan. Vragen als: Hoe gaat een slachtoffer van seksueel misbruik in de kindertijd met haar trauma om? Wat zijn de gevolgen ervan geweest in haar verdere leven? Hoe heeft ze haar periode tijdens en na haar detentie ervaren? Sebastian gaat o.a. op basis van zijn onderzoekskennis in op benodigdheden voor een positieve spiraal bij slachtofferschap. Wat is de rol van rituelen hierbij? Welke kunnen bijdragen aan het doorbreken van de negatieve spiraal van slachtofferschap, negatief zelfbeeld en negatief geweld?

Aanmelden

Graag van te voren melden of je komt via een bericht aan: s.m.rumping@hva.nl