Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Alex Straathof gaat masterclass geven

20 jun 2013 09:34 | AKMI

Urban Management van de Hogeschool van Amsterdam heeft samen met de Vrijwilligersacademie Amsterdam een serie masterclasses ontwikkeld over de 'kracht van verbinding' met als doel de gezamenlijke kennis in te zetten voor de stad. Alex Straathof, lector van het lectoraat management van cultuurverandering, zal een van de masterclasses gaan geven.

De Vrijwilligersacademie Amsterdam geeft met partnerorganisaties professionele trainingen aan vrijwilligers in zorg en welzijn uit Amsterdam. Het doel daarvan is om de vrijwilligers te ondersteunen, empoweren en aan te moedigen in hun werkzaamheden.

Alex Straathof, lector van het lectoraat management van cultuurverandering, zal een van de masterclasses gaan geven.

Masterclass

De eerste masterclass is georganiseerd op 23 mei in het prachtige pand van de Vrijwilligersacademie aan de Kiezersgracht . Centraal stonden drie typen verbinding met betrekking tot armoede: De verbinding tussen de vrijwilligers onderling, de verbinding die het maatje heeft met zijn/haar eigen netwerk en natuurlijk de verbinding tussen de vrijwilliger en zijn/haar maatje.

Sandra Bos (docente bestuurskunde) gaf een inleiding over Armoede. Het is duidelijk dat de armoede steeds groter wordt en dichterbij komt. Ook steeds meer mensen uit de middeninkomens komen met armoede in aanraking.

Vraaggesprek

Vervolgens was er een vraaggesprek met Saskia Ishaq (van Stichting M.O.I Maatschappelijke Ondersteuning en Integratie). Zij legt uit hoe ze een Bollywood videotheek op de Javastraat moest gaan runnen. Het viel haar op dat de communicatie met allochtone vrouwen erg moeizaam ging en ze besloot Nederlandse les te gaan geven. Langzaam veranderde de videotheek in een inburgeringscentrum voor vrouwen. Ze begon hier mee toen ze 17 was en heeft inmiddels meer dan 240 vrouwen inburgeringsles gegeven.

Veel van deze vrouwen werken inmiddels als vrijwilliger in Saskia's stichting. Toen Saskia merkte hoe veel mensen in schuldproblemen zaten heeft ze zich ook in de regels op dit gebied verdiept. Ze helpt mensen met het aanpakken van hun schulden. Het verschil met de bestaande instanties voor dat soort hulp is dat de meeste mensen zichzelf durven te zijn bij haar. Saskia helpt ze (ook in practische zin) en zorgt langzamerhand dat ze zelfredzaam worden.

Uitkomsten

Na een korte pauze werd in groepen gediscussieerd over de vraag: Hoe heb jij als vrijwilliger de verbinding met je maatje gelegd? Wat werkte hier goed bij en wat werkt niet? Bekijk hier de uitkomsten van deze discussie het webcollege van de masterclass.

Planning

De masterclasses worden gegeven tot en met 12 december 2013 over verschillende verbindingen op het gebied van cultuurverandering, samenwerking informele, formele zorg en bestuur, maatschappelijke meerwaarde vrijwillige inzet en de kunst om elkaar te (leren) verstaan.

Volgende Masterclasses zijn gepland op:

  • 20 juni: 'De kracht van verbinding, Burgerinvloed of kracht'
  • 12 september: 'De kracht van verbinding, Cultuurverandering (Engelstalig)'
  • 17 oktober: 'De kracht van verbinding, Samenwerking informele, formele zorg en bestuur'
  • 14 november: 'De kracht van verbinding, Maatschappelijke meerwaarde vrijwillige inzet'
  • 12 december: 'De kracht van verbinding, De kunst om elkaar te (leren) verstaan'

Meer informatie

Kijk voor meer informatie of inschrijving op www.vrijwilligersacademie.net