Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Rouvoet overhandigt kwaliteitskader Voorkomen Seksueel Misbruik

16 mei 2013 18:07 | AKMI

Leonieke Boendermaker, lid van de commissie Rouvoet, was op dinsdag 14 mei 2013 aanwezig bij de overhandiging van het kwaliteitskader Voorkomen Seksueel Misbruik in de Jeugdzorg door André Rouvoet aan Hans Kamps (voorzitter Jeugdzorg Nederland) en Ans van de Maat (bestuurlijk portefeuillehouder seksueel misbruik). De commissie Rouvoet is een onafhankelijke commissie die in november met het oog op het ontwikkelen van het kwaliteitskader door Jeugdzorg Nederland is ingesteld.

Op 8 oktober 2012 bracht de Commissie-Samson haar rapport uit onder de titel 'Omringd door zorg, toch niet veilig'. De Commissie-Samson stelt vast dat jongeren die onder verantwoordelijkheid van de overheid in de jeugdzorg worden geplaatst onvoldoende beschermd worden tegen seksueel misbruik. Het betreft zowel misbruik door medewerkers van de jeugdzorgorganisaties als door groepsgenoten. Een groot deel van het seksueel misbruik blijft onopgemerkt. Jeugdzorg Nederland toonde zich geschrokken en bezorgd over deze uitkomsten en besloot maatregelen voor te bereiden die het risico van seksueel misbruik moeten tegengaan.

Een belangrijke stap daarbij was de instelling van een onafhankelijke commissie met de opdracht het door Jeugdzorg Nederland voor te bereiden Kwaliteitskader te beoordelen en vast te stellen.

In het Kwaliteitskader dat op 14 mei is gepresenteerd zijn de aanbevelingen van de commissie Samson in vijf samenhangende hoofdstukken ingedeeld. Per aanbeveling wordt beschreven hoe deze geïmplementeerd dient te worden. Per aanbeveling zijn de te ondernemen acties beschreven, gevolgd door een termijn waarbinnen deze moeten worden gerealiseerd. De acties zijn zo concreet en toetsbaar mogelijk geformuleerd.

Toelichting op de werkwijze van de commissie en het kwaliteitskader zelf zijn te vinden via onderstaande link: http://www.jeugdzorgnederland.nl/contents/documents/kwaliteitskader-rouvoet.pdf

Gerelateerd artikel: http://www.foliaweb.nl/wetenschap/onderzoek/hva-lector-boendermaker-in-commissie-rouvoet/