Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Jaarconferentie lectoren zorg en welzijn

9 apr 2013 12:29 | AKMI

Hoe lang is de verzorgingsstaat nog houdbaar? Die vraag staat centraal tijdens de opening van de lustrumeditie van de Jaarconferentie van het Platform lectoren Zorg en Welzijn , die op 10 en 11 april plaatsvindt in het Kohnstammhuis van de Hogeschool van Amsterdam.

OPENINGSDEBAT

Op de eerste dag van de jaarconferentie blikken we terug op tien jaar lectorenplatform. Socioloog Kees Schuyt zal het publiek hierin meenemen onder het thema 'Recycle!'. Welke lessen kunnen we trekken uit de ontwikkelingen van de laatste 10 jaar? Zijn de problemen hardnekkig, of de oplossingen ontoereikend? Is vernieuwing noodzakelijk, of kunnen we (onderdelen van) het beleid recyclen? Op basis van deze en andere vragen gaan we, na de inleiding van Schuyt, in debat over het al dan niet (voort)bestaan van de verzorgingsstaat.

TINTELING

Op de tweede dag van de jaarconferentie vindt de presentatie van de multimediale lustrumuitgave Tinteling plaats. Deze uitgave doet in een kleine twintig hoofdstukken verslag van de diverse onderzoeken en onderzoeksprojecten die door de deelnemende lectoraten zijn uitgevoerd. In samenwerking met de vormgever is ervoor gekozen om geen boek op papier uit te brengen, maar om een speciale website in te richten. De website wordt gelanceerd door dr. Kees Boele, lid HBO-raad en portefeuillehouder HSAO. Daarnaast wordt de tentoonstelling Special Arts geopend; Special Arts is de stichting die ook de illustraties in de uitgave heeft verzorgd. Deze stichting ondersteunt mensen met een handicap bij het maken van kunst.

Journalisten en andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om de openingssessie op woensdag 10 april en/of de presentatie van Tinteling op donderdag 11 april bij te wonen.

Openingsdebat

Openingsdebat is met Kees Schuyt:

Woensdag 10 april 2013

10.00 uur inloop, 10.30 uur start Mozeshuis/Mozes & Aäronkerk

Waterlooplein 205/207, 1011 PG Amsterdam

Presentatie Tinteling en opening tentoonstelling:

Donderdag 11 april 2013 15.00 uur Kohnstammzaal

9e etage Kohnstammhuis

Wibautstraat 2-4, 1091 GM Amsterdam

PUBLICATIE

Kwekkeboom, R. en P. van Heijst, red. (2013). Tinteling . Digitale uitgave van het landelijk Lectorenplatform Zorg en Welzijn. ISBN / EAN 978-90-9027496-6