Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Symposium minor Community Care een succes!

20 feb 2012 10:45 | AKMI

Als afsluiting van de minor Community Care presenteerden zes projectgroepen op 18 januari j.l. hun onderzoeksresultaten tijdens een mini-symposium. Naast de studenten, opdrachtgevers en docenten waren er diverse geïnteresseerden vanuit het werkveld bij de presentaties aanwezig. De presentaties leverden bovendien interessante discussies op: het symposium was dus een succes!

In het eerste semester van het studiejaar 2011-2012 is de minor Community Care voor het eerst aangeboden. Een belangrijk onderdeel van de minor is het Praktijkgerichte onderzoek. Daarvoor hebben 23 studenten gewerkt aan verschillende onderzoeksopdrachten, direct afkomstig uit de praktijk.

Zo werd bijvoorbeeld onderzocht hoe men in de loketten Zorg en Samenleven mantelzorgers beter kan herkennen en doorverwijzen, wat de succes- en faalfactoren zijn van de nieuwe werkwijze van persoonlijk begeleiders binnen Cordaan en wat Social Work-studenten en Landbouw-studenten van elkaar kunnen leren aangaande het werken op een zorgboerderij.

De verschillende onderzoeken zijn uitgevoerd in opdracht van Cordaan, het Expertisecentrum Mantelzorg Amsterdam, Plant Research International (WUR), Stadsdeel Zuid en het lectoraat Community Care (HvA).

In het eerste semester van het studiejaar 2012-2013 wordt de minor opnieuw aangeboden. Ook dan zullen studenten aan de slag gaan met onderzoeksopdrachten vanuit de praktijk. Tijdens de minorenmarkten van de HvA zullen we aanwezig zijn om studenten voorlichting te geven over de minor.

Neem voor meer informatie contact op met Yvette Wittenberg, y.wittenberg@hva.nl of 06 211 56 085.