Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Youth Spot op internationaal jongerenwerk congres

22 aug 2012 12:13 | AKMI

Maandag 27 augustus reist het voltallige onderzoeksteam van het project Raak Pro talentontwikkeling bij risicojongeren van Youth Spot naar Schotland. Op het International Conference on Youth Work and Youth Studies Positivity in Youth Work and Youth Studies - a celebration of youth work and young people in Glasgow verzorgt het team het symposium: Talentdevelopment for 'Youth at Risk' .

Talentontwikkeling is een belangrijke opdracht voor het Nederlandse jongerenwerk. Ondertussen is er nog maar weinig bekend over wat de mogelijke krachten en beperkingen van talentontwikkeling zijn. Reden genoeg om in het programma Raak Pro talentontwikkeling voor 'risicojongeren' het fenomeen talentontwikkeling grondig onder de loep te nemen.Op de conferentie worden de eerste resultaten van het project internationaal voor het voetlicht gebracht. Later dit jaar volgt een presentatie op Amsterdamse bodem.

Het symposium bestaat uit vier papers. Judith Metz, programmaleider Youth Spot, opent het symposium met de presentatie van een model voor samenwerking tussen onderzoek, opleidingen en jongerenwerkpraktijk als een manier om de kloof tussen wetenschap en jongerenwerk te overbruggen. De andere drie papers richten zich op een beter begrip van de werking van talentontwikkeling voor jongeren en jongerenwerk.

De presentatie van HvA docent en promovendus Sebastian Abdallah focust op het belang van succeservaringen voor de talentontwikkeling van zowel jongeren in achterstand als jongerenwerkers. Timon Raven, promovendus Youth Spot, HvA & AISSR, UvA presenteert aan de hand van praktijkvoorbeelden onderbouwt met theorie wat het potentieel is van rolmodellen voor jongerenwerk. Maike Kooijmans, docent CMV en promovendus van Avans Hogeschool sluit af met hoe specifieke talentontwikkelingsprojecten binnen het jongerenwerk (talentcoaching genoemd) jongeren uit de straatcultuur motiveert om hun antisociale gedrag te veranderen in positief gedrag en actief te participeren in de samenleving.

Presentation of papers SYMPOSIUM Talent Development for 'Youth at Risk'

Meer informatie over het project is te vinden op Talentontwikkeling bij risicojongeren (Raak-Pro).

Papers kunnen worden opgevraagd bij e.e.de.boer@hva.nl.