Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

TEAMS - Training en Eiwit Aanbeveling op Maat voor kwetsbare Senioren

Project

Hoe belastbaar is een 79-jarige vrouw met diabetes en lage spierkracht die net gevallen is? Kan een ondervoede man van 85 jaar wel trainen? En in welke mate? Onder ouderen heersen grote gezondheidsverschillen in hun fysieke-, mentale- en voedingstoestand. Dat maakt het voor professionals lastig zorg op maat te leveren. Binnen het TEAMS-project analyseren onderzoekers welke trainingsbelasting het meest effect heeft op het fysiek functioneren en de zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen. Ook de impact van voeding op de trainingsbelasting nemen zij mee in het onderzoek.

teams project hva

De fysiotherapeut en diëtist vervullen beiden een belangrijke rol in het behandelen van kwetsbare, veelal ondervoede ouderen. De beweegrichtlijn (wekelijks 150 minuten bewegen en 2 keer krachttraining) geeft richting aan een behandelprogramma, maar is gebaseerd op een homogene en gezonde populatie.

Juist de oudere populatie kenmerkt zich door grote verschillen in:

 • fysieke toestand (o.a. lage spierkracht en disbalans)
 • mentale toestand ( o.a. beweegangst en cognitief vermogen)
 • voedingstoestand ( o.a. ondervoeding of overgewicht)
 • co-morbiditeit ( o.a. sarcopenie, diabetes, hartziekten)

Deze heterogeniteit bij ouderen maakt het voor professionals lastig om een evidence-based en op maat gemaakt beweeg en/of voedingsprogramma op te stellen. Gevolgen: een minder effectieve en/of duurdere behandeling en meer zorgafhankelijke ouderen met een lagere kwaliteit van leven.

Doel

Het fysiek functioneren en de zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen verbeteren.

Onderzoeksvragen

 • Wat is de meest effectieve trainingsbelasting voor kwetsbare ouderen?
 • Wat is bij een adequate eiwitinname de meest effectieve trainingsbelasting bij kwetsbare ouderen?
 • Welke persoonskarakteristieken hebben invloed op de trainingsbelasting bij kwetsbare ouderen?

Methode

Het projectteam maakt gebruik van een gerandomiseerde humane interventie methode.

 • 400 kwetsbare ouderen worden ingedeeld op belastingintensiteit (x% 1RM) en voedingsinterventie (ja/nee).
 • De belastinginterventie bestaat uit een trainingsprogramma van 12 weken waarbij ouderen trainen in verschillende intensiteiten.
 • Een deel van de groep (n=200) krijgt een voedingsprogramma aangeboden.

De primaire uitkomstmaat is fysiek functioneren. Daarnaast voeren onderzoekers verschillende metingen uit om inzicht te krijgen in de rol van de persoonskarakteristieken op de trainingsbelasting van kwetsbare ouderen.

Verwachte resultaten/producten

 • Meer Inzicht in de rol van voeding op de belastbaarheid.
 • Meer inzicht in de belastbaarheid van kwetsbare ouderen.
 • Richtlijnen voor beweeg- en voedingsprofessionals rondom training en voeding op maat bij kwetsbare ouderen.

Bijdrage onderwijs

HvA-opleidingen op het gebied van Beweegonderwijs integreren de inzichten uit het TEAMS-project in hun curricula.

Externe partners

 • Amsterdam UMC, locatie VUmc
 • Vrije Universiteit, faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen
 • Malnucare
 • NVD
 • KNGF
 • NVFG
 • Stuurgroep Ondervoeding
 • Zorgbalans Zorggroep
 • Fonterra
 • Carezzo Nutrition
Gepubliceerd door  Urban Vitality 12 juni 2020

Project Info

teams project hva
Startdatum 01 jan 2020
Einddatum 31 dec 2024