Centre of Expertise Urban Vitality

TEAMS - Training en Eiwit Aanbeveling op Maat voor kwetsbare Senioren

Project

Hoe belastbaar is een 79-jarige vrouw met diabetes en lage spierkracht die net gevallen is? Kan een ondervoede man van 85 jaar wel trainen? En in welke mate? Onder ouderen heersen grote gezondheidsverschillen in hun fysieke-, mentale- en voedingstoestand. Dat maakt het voor professionals lastig om zorg op maat te leveren. Binnen het TEAMS-project analyseren onderzoekers welke trainingsbelasting het meest effect heeft op het fysiek functioneren en de zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen. Ook de impact van voeding op de trainingsbelasting nemen zij mee in het onderzoek.

teams project hva krachttraining ouderen

Deelnemers gezocht

De HvA doet onderzoek naar het beste krachttrainingsprogramma en voedingsbegeleiding voor thuiswonende senioren van 65 jaar en ouder. Het projectteam is op zoek naar deelnemers.

 • Bent u 65 jaar of ouder?
 • Woont u zelfstandig?
 • Ontvangt u thuiszorg of mantelzorg?
 • Wilt u vitaal ouder worden?

Doe dan mee aan het TEAMS-onderzoek.

Wat houdt deelname in?

 • Eerst bepalen we of u kunt meedoen aan het onderzoek. We vragen naar uw 1) geestelijke, 2) lichamelijke en 3) voedingstoestand.
 • De studiearts geeft een definitief oordeel of u wel of niet mee kunt doen.
 • Als u geschikt bent voor het onderzoek dan ontvangt u een krachttrainingsprogramma, 2 maal per week voor 12 weken. Dit doet u onder begeleiding van een fysiotherapeut.
 • U traint in Amsterdam Zuid-Oost of Nieuw-West.
 • Een training duurt ongeveer 1 uur en vindt plaats in groepsverband (4-8 personen).
 • Naast de training ontvangt een deel van de deelnemers (indeling via loting) extra eiwitrijke voeding om te consumeren en begeleiding van een diëtist.
 • Het onderzoek duurt in totaal 14 á 15 weken. U ontvangt aan het einde van het onderzoek een persoonlijk verslag met al uw meetresultaten.

Contact

Heeft u vragen over deelname aan het onderzoek of zoekt u contact met één van de onderzoekers? Neem dan contact met ons op.
Telefoon studieteam: 06 421 00 294 (werkdagen van 9.00-17.00 uur
E-mail: teams@hva.nl

Aanvullende informatie TEAMS-onderzoek

90% van de thuiswonende ouderen beweegt onvoldoende en 40% van de ouderen die thuiszorg ontvangen eet onvoldoende. Het risico om spierkracht te verliezen en zwak te worden komt veel voor binnen deze groep. De fysiotherapeut en diëtist vervullen beiden een belangrijke rol in het behandelen van kwetsbare, veelal ondervoede ouderen. De beweegrichtlijn (wekelijks 150 minuten bewegen en twee keer krachttraining) geeft richting aan een behandelprogramma, maar is gebaseerd op een gezonde populatie.

Ouderen verschillen erg veel van elkaar, bijvoorbeeld in:

 • fysieke toestand (o.a. lage spierkracht en disbalans)
 • mentale toestand (o.a. beweegangst en cognitief vermogen)
 • voedingstoestand (o.a. ondervoeding of overgewicht)
 • co-morbiditeit (o.a. sarcopenie, diabetes, hartziekten)

Deze verschillen maakt het voor professionals lastig om een bewezen effectief én op maat gemaakt beweeg- en/of voedingsprogramma op te stellen. Gevolgen: een minder effectieve en/of duurdere behandeling, met mogelijk meer zorgafhankelijke ouderen met een lagere kwaliteit van leven.

vlees vis peulvruchten zuivelproducten

Doel

Het fysiek functioneren en de zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen verbeteren.

Onderzoeksvragen

 • Wat is de meest effectieve trainingsbelasting voor kwetsbare ouderen?
 • Wat is bij een adequate eiwitinname de meest effectieve trainingsbelasting bij kwetsbare ouderen?
 • Welke persoonskarakteristieken hebben invloed op de trainingsbelasting bij kwetsbare ouderen?

Verwachte resultaten/producten

 • Meer Inzicht in de rol van voeding op de belastbaarheid.
 • Meer inzicht in de belastbaarheid van kwetsbare ouderen.
 • Richtlijnen voor beweeg- en voedingsprofessionals rondom training en voeding op maat bij kwetsbare ouderen.

Bijdrage onderwijs

HvA-opleidingen op het gebied van Beweegonderwijs integreren de inzichten uit het TEAMS-project in hun curricula.

Externe partners

 • Amsterdam UMC, locatie VUmc
 • Vrije Universiteit, faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen
 • Malnucare
 • NVD
 • KNGF
 • NVFG
 • Stuurgroep Ondervoeding
 • Zorgbalans Zorggroep
 • Fonterra
 • Carezzo Nutrition
Gepubliceerd door  Urban Vitality 24 januari 2023

Project Info

teams project hva
Startdatum 01 jan 2020
Einddatum 31 dec 2024