Centre of Expertise Urban Vitality

ProMIO 2.0: een krachtig leefstijlprogramma voor migrantenouderen

Project

In het project ProMIO 1.0 ontwikkelden onderzoekers een gecombineerde leefstijlinterventie met eiwitten en krachttraining die fysiotherapeuten en diëtisten kunnen gebruiken bij het begeleiden van migrantenouderen. In ProMIO 2.0 kijken onderzoekers naar de (kosten)effectiviteit van deze interventie op gedrag, spierkracht en fysiek functioneren van migrantenouderen.

migrantenouderen

Het aantal migrantenouderen in Amsterdam neemt toe. Deze groep heeft een slechtere gezondheid dan autochtone ouderen. Chronische ziekten zoals obesitas en diabetes type 2 komen bijvoorbeeld vaker voor. Een van de belangrijkste onderliggende oorzaken van deze ziekten is sarcopenie: het verlies van spiermassa en fysiek functioneren bij ouderen.

Naar aanleiding van de vraag vanuit fysiotherapie- en diëtetiekpraktijken ontwikkelden onderzoekers in ProMIO 1.0 een gecombineerde leefstijlinterventie bestaande uit een beweeg- en voedingsinterventie (eiwitten en krachttraining). Een Randomized Controlled Trial (RCT) moet extra bewijskracht leveren voor de (kosten)effectiviteit van deze interventie. Dit vergroot de kans op een goede implementatie en bekostiging.

Peter Weijs (lector Voeding en Beweging): Bij de HvA werken we voortdurend aan de vitalisering van Amsterdammers. Migrantenouderen krijgen 10 jaar eerder last van chronische ziekten en daar bestaan nog weinig preventieve interventies voor. Met het ProMIO-project leveren we een belangrijke bijdrage aan de vitaliteit van kwetsbare groepen in de stad.

Doel

Het onderzoeken van de (kosten)effectiviteit en implementatiemogelijkheden van de ProMIO-interventie, zodat er een effectieve, doelgroep-specifieke en betaalbare leefstijlinterventie beschikbaar komt voor migrantenouderen. Fysiotherapeuten en diëtisten kunnen zo een beter afgestemde behandeling aanbieden aan migrantenouderen.

Bara Een eiwitrijke snack uit de Surinaamse keuken

Bara: een eiwitrijke snack uit de Surinaamse keuken

Methode

 • In totaal worden er 120 oudere niet-westerse migrantenouderen (Marokkaans, Surinaams of Turks) geworven en at random toegewezen aan de interventie- (n=60) of controlegroep (n=60).
 • De interventiegroep ontvangt begeleiding van een diëtist en fysiotherapeut.
 • De begeleiding is het meest intensief in de eerste 6 maanden. De begeleiding neemt af naarmate de interventie vordert.
 • Voor en na de interventie worden er lichaamsmetingen bij de ouderen uitgevoerd en geanalyseerd om de effectiviteit te toetsen. In de laatste fase schrijven onderzoekers een plan voor de implementatie van de interventie.

Verwachte resultaten/producten

 • Een bewezen (kosten-)effectieve interventie die de spierkracht en het fysiek functioneren van migrantenouderen aantoonbaar verbetert.
 • Een interventie die is voorbereid op toekomstige implementatie.

Maatschappelijke impact

Niet eerder is een leefstijlinterventie ontwikkeld die zich specifiek richt op migrantenouderen én inzet op een effectievere behandeling door zorgprofessionals. De betrokken professionals specialiseren zich hiermee verder in het behandelen van deze kwetsbare doelgroep en kunnen zich ook als zodanig profileren. Zo leveren zij op termijn een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van gezondheidsverschillen tussen ouderen.

Mike Tieland (projectleider): ProMIO 2.0 biedt ons de mogelijkheid om een op maat gemaakte leefstijlinterventie te onderzoeken voor een kwetsbare, soms vergeten groep.

Hoe draagt ProMIO 2.0 bij aan onderwijs en onderzoek?

ProMIO 2.0 past binnen de doelstelling van het Centre of Expertise Urban Vitality om met praktijkgericht onderzoek in Amsterdam bij te dragen aan de vitaliteit van kwetsbare groepen, in dit geval specifiek de migrantenouderen. Het ontwikkelen van deze interventie en de interventie zelf, worden vertaald naar de onderwijsprogramma’s van de hbo-opleidingen Voeding en Diëtetiek en Fysiotherapie, maar ook naar bijscholing van (toekomstige) professionals. Daarnaast zijn er meerdere afstudeerstudenten van de eerdergenoemde hbo-opleidingen betrokken bij de uitvoering van het onderzoek.

Externe partners

 • Amsterdam UMC
 • Wageningen University and Research
 • Hogeschool Rotterdam
 • GGD Amsterdam
 • GGD Noordoost Gelderland
 • Pharos
 • KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie)
 • NvD (Nederlandse vereniging van Diëtisten)
 • MKB fysiotherapie en diëtetiekpraktijken
Gepubliceerd door  Urban Vitality 9 februari 2023

Project Info

migrantenouderen
Startdatum 01 nov 2020
Einddatum 01 nov 2022

Contact

Michael Tieland
Mieke Holwerda