Centre of Expertise Urban Vitality

Ecologisch duurzame voeding voor ouderen met obesitas

Project

In 2030 wonen er in Nederland ruim 1 miljoen 55+ers met obesitas. Deze ouderen bezoeken relatief vaak een diëtist. Wanneer zij afvallen, verliezen zij ook spiermassa. Uit eerdere studies blijkt dat dierlijke eiwitbronnen kunnen helpen om de spiermassa te behouden tijdens gewichtsverlies. Dierlijke eiwitbronnen zoals zuivel- en vleesproducten zijn echter niet duurzaam. In dit project richten onderzoekers zich daarom op het ontwikkelen van een ecologisch duurzaam, meer plantaardig voedingsconcept.

Diëtisten adviseren ouderen met obesitas vaak energiebeperkte voeding met extra dierlijke producten vanwege de hoge eiwitkwaliteit en het positieve effect op de spieren. Dierlijke eiwitten zijn echter niet duurzaam. Slimme combinaties van plantaardige eiwitbronnen hebben naar verwachting een vergelijkbare eiwitkwaliteit met als voordeel: een veel lagere ecologische voetafdruk. Daarbij worden plantaardige voedingspatronen geassocieerd diverse gezondheidsvoordelen.

Projectleider Amely Verreijen:

Het mooie van dit project is dat het zich richt op een maatschappelijk relevant thema: een meer plantaardig voedingsconcept voor een groeiende groep in Nederland: ouderen met obesitas. Welke impact meer plantaardig eten heeft op de spiergezondheid en algehele gezondheid van ouderen is nog niet onderzocht, maar wel nodig voor het verduurzamen van de diëtetiek.

Doel

  1. Het ontwikkelen van een gezond, duurzaam en haalbaar voedingsconcept voor ouderen met obesitas.
  2. Onderzoek naar het effect van dit duurzame voedingsconcept op de spiergezondheid, algehele gezondheid en vitaliteit van ouderen met obesitas.

Methode

Het projectteam voert het onderzoek uit in drie fases.

  • Fase 1: onderzoekers ontwikkelen samen met studenten, diëtisten en ouderen een gezond en duurzaam voedingsconcept.
  • Fase 2: het projectteam onderzoekt in een pilotstudie de haalbaarheid van dit voedingsconcept voor 55+ers met obesitas.
  • Fase 3: na eventuele aanpassing en onderzoekt het projectteam de effecten van dit voedingsconcept op de spiergezondheid, algehele gezondheid en vitaliteit van ouderen met obesitas.

Verwachte resultaten

  • Een gezond en duurzaam voedingsconcept inclusief een begeleidingsplan voor ouderen met obesitas.
  • Publicaties/congrespresentaties over de onderbouwing en haalbaarheid van het duurzame voedingsconcept de effectiviteit van het concept op spiergezondheid en algehele gezondheid.
  • Het integreren van onderdelen van dit onderzoeksproject in het studieprogramma van de HvA-opleiding Voeding en Diëtetiek.
ouderen met obesitas op bankje

Maatschappelijk impact

Om de klimaatdoelen te halen wil de overheid dat Nederlanders in 2030 minder dierlijke en meer plantaardige producten eten dan nu. Welke impact een meer plantaardig voedingspatroon heeft op de spiergezondheid van ouderen is nog niet onderzocht en wel nodig voor het verduurzamen van de diëtetiek.

Bijdrage onderwijs en onderzoek

  • Er is nog weinig bekend over het effect van een meer plantaardig voedingspatroon ten opzichte van een meer dierlijk voedingspatroon op de spiergezondheid en algehele gezondheid van ouderen met obesitas.
  • Onderzoekers integreren dit project in het studieprogramma van de HvA-opleiding Voeding en Diëtetiek. Het project sluit aan bij de volledige breedte van de opleiding: van het optimaliseren van voedingsadvisering door de diëtist tot het ontwikkelen van productconcepten voor specifieke doelgroepen.
4 maart 2021

Project Info

Startdatum 01 sep 2021
Einddatum 01 sep 2025