Centre of Expertise Urban Vitality

LIFELINE: eHealth to inform exercise after critical illness

Project

Voor het geven van de Juiste Zorg op de Juiste Plek zetten behandelaars steeds vaker e-Health met coaching en telemonitoring in bij thuisrevalidatie. Atris is een veelbelovende mobiele app voor patiënten die herstellen na kritieke ziekte of COVID. De app geeft inzicht in dagelijkse activiteit, ervaren vermoeidheid en hartslag en/of zuurstofopname in het bloed. Hiermee bevordert het de zelfredzaamheid, zelfstandigheid en eigen regie van patiënten.

fysiotherapeut bekijkt met patient tablet

Dankzij verbeteringen in de zorg overleven steeds meer patiënten een behandeling op de intensive care (IC). De keerzijde hiervan zijn de lichamelijke en mentale klachten (Post Intensive Care Syndroom - PICS) na een IC-opname. Patiënten hebben vaak langdurige revalidatie nodig door verminderde belastbaarheid en vermoeidheid.

Tijdens de Covid-19 pandemie blijkt dat relatief veel IC-patiënten een migratieachtergrond en/of lage sociaaleconomische status hebben en dat een grote groep geen nazorg ontvangt. Veel patiënten die herstellen van COVID-19 (met of zonder ziekenhuisopname) ervaren ernstige vermoeidheid en lage belastbaarheid.

Atris is een veelbelovende toepassing voor patiënten met PICS, of patiënten herstellende van een COVID-infectie, maar fysiotherapeuten hebben nog onvoldoende ervaring met de integratie van Atris in hun behandelaanpak. Daarnaast is de bestaande applicatie momenteel onvoldoende toegankelijk voor mensen met een migratieachtergrond, beperkte gezondheidsvaardigheden of beperkte taalvaardigheid.

Lector Marike van der Schaaf:

Technologie zoals e-Health kan behandelaars en patiënten helpen bij het herstel na (kritieke) ziekte, maar veel applicaties zijn nog beperkt toegankelijk omdat ze (onnodig) ingewikkeld zijn voor gebruikers. Dit project vergroot de toegankelijkheid van de mobiele app Atris zodat ook patiënten met beperkte (digi)taalvaardigheid hun beweegactiviteit, samen met hun fysiotherapeut, kunnen monitoren.

Doel

Het doel van het LIFELINE-project is om, in een consortium met professionals vanuit de technologie, revalidatie en maatschappelijke organisaties, de bestaande Atris-applicatie door te ontwikkelen tot een slimme, gebruiksvriendelijke en toegankelijke app. Deze app kunnen fysiotherapeuten inzetten bij het behandelen van patiënten herstellende van een IC-opname en/of COVID-infectie.

Methode

In de eerste fase ontwikkelt het projectteam de bestaande Atris-applicatie door tot een meer toegankelijke en begrijpelijke versie. Dat doen zij samen met mensen vanuit de technologie, gebruikers (patiënten en fysiotherapeuten), en onderzoekers.

In de tweede fase toetst het projectteam deze applicatie (inmiddels LIFELINE genoemd) bij een groep patiënten die bij deelnemende REACH-praktijken revalideren. Het projectteam toetst LIFELINE in een haalbaarheidsstudie, waarbij een groep het REACH-oefenprogramma volgt in combinatie met de LIFELINE-app en de controlegroep alleen het REACH-oefenprogramma volgt.

Het projectteam evalueert voor iedere deelnemer de haalbaarheid, gebruikerservaring, zelfmanagement, kwaliteit van leven, ervaren gezondheid, en functioneel uithoudingsvermogen aan het begin en aan het einde van de 6-weekse behandelperiode.

Verwachte resultaten/producten

 • Een slimme, toegankelijke en begrijpelijke mobiele applicatie (LIFELINE) bruikbaar in de eerstelijnszorg en onderzoeksprojecten. De applicatie richt zich op herstel na (kritieke) ziekte, waarbij problemen in fysiek functioneren en vermoeidheid op de voorgrond staan.
 • LIFELINE is getoetst in een haalbaarheidsstudie en het projectteam publiceert de onderzoeksresultaten in een internationaal, peer-reviewed tijdschrift.

Maatschappelijke impact

 • Aansluiting bij zorgtrends zoals de Juiste Zorg op Juiste Plek.
 • Technologische ontwikkelingen in de zorg zoals ondersteuning door e-Health en coaching op afstand.
 • Inclusieve en toegankelijke zorg voor iedereen.
 • Belang van eigen regie en zorg vanuit het concept van Positieve Gezondheid.
 • Inzicht krijgen in belasting-belastbaarheid van patiënten met ernstig deconditioneren (zoals bij (long) COVID en PICS).
 • Netwerkvorming in de eerste lijn.
 • Het doorontwikkelen van professionele expertise in het behandelen van patiënten met een complexe zorgvraag.

Bijdrage onderzoek en onderwijs

 • Het project is ingebed in het lectoraat Revalidatie in Acute Zorg, onder het thema Mensen in Beweging van het Centre of Expertise Urban Vitality, en de afdeling Revalidatiegeneeskunde van het Amsterdam UMC (AMC).
 • Er lopen verschillende (vergelijkbare) onderzoeksprojecten binnen de samenwerking HvA – Amsterdam UMC.
 • Het project biedt informatie over belasting/belastbaarheid van patiënten herstellende van een IC-opname en/of COVID-infectie. Dit geeft naar verwachting richting aan vervolgprojecten gefocust op het optimaliseren van de behandeling in de eerste lijn.
 • Professionals in de eerste lijn ontvangen scholing en nemen deel aan intervisie tijdens de looptijd van dit project.
 • Resultaten van deze studie delen onderzoekers met de projectgroep die zich bezig houdt met de curriculumherziening van de opleiding Fysiotherapie, met name gericht op het inbedden van zorgtechnologie binnen de relevante opleidingen.

Artris app

Externe partners

 • Peercode BV, Geldermalsen
 • Hipper Therapeutics
 • Amsterdam UMC, afdeling Revalidatiegeneeskunde
 • UMC Utrecht, afdeling Revalidatiegeneeskunde
 • Stichting Family Centered Intensive Care (FCIC)
 • Hogeschool Arnhem en Nijmegen
 • Patiëntenvereniging IC Connect
 • Stichting REACH netwerk
 • Fysiotherapie Dekker, Amstelveen
 • Fysiotherapie & Training Amsterdam
 • Fysiotherapie Gezondheidscentra Osdorp
 • Fysiotherapie Zwaansvliet, Amsterdam
 • Paramedisch Adviescentrum Aalsmeer
 • Fysiotherapie Douma, Hilversum
 • C-enter Paramedische Praktijk
 • Fysiotherapie Soestdijk
 • Stichting Pharos
Gepubliceerd door  Urban Vitality 24 december 2021

Project Info

Startdatum 01 nov 2021
Einddatum 30 okt 2023