Centre of Expertise Urban Vitality

Effectiviteit preventietraining In Balans op vallen en valletsels bij ouderen met verhoogd valrisico

Project

Je kent het wel: een opa, oma, buurman of buurvrouw die is gevallen. Meer dan een derde van de ouderen valt minimaal één keer per jaar. Na een val heeft 71% van deze groep medische hulp nodig. Valincidenten- en letsels hebben een negatieve impact op de kwaliteit van leven van ouderen en verhogen de zorgkosten. Door de toenemende vergrijzing van de Nederlandse bevolking neemt het aantal valincidenten- en letsels naar verwachting verder toe. Daarom worden valpreventieprogramma’s voor ouderen steeds belangrijker.

Vallen is een belangrijke oorzaak van letsel bij ouderen. Trainen door middel van een valpreventieprogramma kan de kans op vallen en letsel verkleinen. ‘In Balans’ is zo’n valpreventietraining programma dat al ingezet wordt bij ouderen. Onderzoekers weten alleen niet of het In Balans programma daadwerkelijk leidt tot minder valincidenten. Zij weten ook niet of het programma bij sommige ouderen beter werkt dan bij anderen en in hoeverre de kosten opwegen tegen de baten. Daarom onderzoekt het projectteam de effecten, inclusief kostenanalyse, van het programma In Balans bij thuiswonende ouderen met een verhoogd risico op vallen.

Lector Bart Visser:

Het is een prachtig onderzoek vanwege het relevante onderwerp voor ouderen, zorgprofessionals, studenten en de maatschappij, maar ook vanwege het krachtige netwerk waarbinnen we het project uitvoeren. Met de VU vormen we een sterk onderzoeksconsortium en met de betrokkenheid van VeiligheidNL garanderen we dat de resultaten in heel Nederland op de juiste plek terechtkomen.

Doel

Het projectteam onderzoekt of het In Balans programma resulteert in minder valincidenten- en letsels. Ook kijkt het projectteam of het In Balans programma leidt tot lagere kosten in de gezondheidszorg.

Methode

 • Deelnemers worden ingedeeld in de In Balans groep of in de controlegroep.
 • De In Balans groep volgt het In Balans valpreventieprogramma. De controlegroep krijgt schriftelijke aanbevelingen over fysieke activiteiten.
 • Onderzoekers nemen testen en vragenlijsten af bij alle deelnemers voor de start van het onderzoek, na 4 maanden en na 12 maanden.
 • Elke deelnemer houdt 12 maanden lang een kalender bij over eventuele valincidenten en in hoeverre er sprake is van lichamelijk letsel.

Verwachte resultaten/producten

 • Inzicht in de effectiviteit van het In Balans valpreventieprogramma.
 • Inzicht in de kosteneffectiviteit van het In Balans valpreventieprogramma.
 • Aanbevelingen voor implementatie van het In Balans programma in Nederland.
 • Wetenschappelijke publicaties, presentaties en een proefschrift.
 • Doorwerking in het onderwijs door deelname van HvA-studenten Oefentherapie en Fysiotherapie.

Maatschappelijke impact

Dit onderzoek helpt gezondheidszorgprofessionals, beleidsmakers en betalende partijen om meer inzicht te krijgen in het tijdig en effectief voorkomen van valincidenten bij ouderen. Ook is dit onderzoek nodig om toekomstige financiering van het valpreventieprogramma door zorgverzekeraars mogelijk te maken. Hierdoor kan het ‘In Balans’ programma breder beschikbaar komen.

Bijdrage onderwijs en onderzoek

Studenten van de HvA-opleidingen Oefentherapie en Fysiotherapie helpen mee in de verschillende onderzoeksfases van dit project: van het verzamelen en verwerken van data tot het evalueren van het proces. Het projectteam publiceert de onderzoeksresultaten in wetenschappelijke artikelen en presentaties. Het projectteam koppelt de resultaten terug naar de onderzoeksgemeenschap en de trainers en deelnemers in dit onderzoek.

Externe partners

 • Vrije Universiteit Amsterdam (Maaike van Gameren, Judith Bosmans, Mirjam Pijnappels)
 • VeiligheidNL (Sanne Frazer)
 • Verschillende oefen- en fysiotherapiepraktijken verspreid door Nederland

Deelname onderzoek

Heeft u interesse om deel te nemen aan dit onderzoek? En bent u ouder dan 65 jaar? Vul hier uw contactgegevens in en wij nemen daarna contact met u op.

Gepubliceerd door  Urban Vitality 16 november 2023

Project Info

Startdatum 01 jul 2021
Einddatum 01 sep 2023