Centre of Expertise Urban Vitality

Bajeskwartier

Healthy Urban Living Lab

Project

In de voormalige Bijlmer Bajes heeft het ‘Healthy Urban Living Lab’ van de HvA zijn intrek genomen. In dit living lab staan de (toekomstige) gebruikers van het Bajeskwartier centraal. Onderzoekers kijken samen met hen hoe het gebied zo ingericht kan worden dat het maximaal uitnodigt tot bewegen en ontmoeten: cruciale factoren voor een goede gezondheid en welzijn.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

HvA-docenten- en studenten ontwikkelen samen met gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM (onderdeel Koninklijke BAM groep) verschillende wijkexperimenten en voeren deze ook uit. Centrale onderzoeksvraag: Hoe kan deze nieuwe wijk aan de behoeften van de bewoners om gezond te zijn en gezond te leven, genoeg te bewegen en elkaar te ontmoeten tegemoet komen?

Doel

Hoe kun je de openbare ruimte zo vormgeven, dat mensen zich gezond voelen en gezond gedragen? Wat stimuleert gezond bewegen en ontmoeting tussen buurtgenoten? Het lectoraat Gezondheid en Omgeving geeft de uitkomsten van het onderzoek weer terug aan projectontwikkelaar AM. Niet als de wijk al gebouwd is, maar al tijdens het bouwproces. Zo ontstaat er een unieke uitwisseling tussen kennis en toepassing.

Methode

Onderzoekers maken gebruik van de living lab methode. Kenmerkend voor een living lab is dat het met opzet onderdeel is van een omgeving - een buurt of wijk. Die omgeving is aan verandering onderhevig en de aanwezigheid van het living lab heeft invloed op die verandering. Cruciaal hierbij is betrokkenheid en deelname van alle belanghebbende partijen. Door gezamenlijk de vraagstukken te formuleren, nauw samen te werken bij het onderzoek en al gaande weg te leren van elkaar, van de gekozen aanpak en van de bereikte resultaten, vinden onderzoekers nieuwe oplossingen die voor langere tijd houdbaar zijn.

Verwachte resultaten

Kleine en grote ingrepen die AM kan toepassen om de gezondheid te stimuleren van alle doelgroepen die in het Bajeskwartier komen wonen en werken.

Partners

  • AM Projectontwikkeling
  • Urban Management
  • Lectoraat Bouwtransformatie

Rapport: Beter in het Bajeskwartier

Het team van het Healthy Urban Living Lab voerde samen met studenten in 2019 een Health Impact Assessment (HIA) uit op de plannen van het Bajeskwartier. Een HIA is een methode waarmee je de kansen voor de gezondheid en mogelijke gezondheidsrisico’s van bewoners in een nieuwe wijk kaart brengt. De HIA-methode leidde tot het rapport Beter in het Bajeskwartier waarin het onderzoek, de resultaten en aanbevelingen staan beschreven.

Een belangrijke aanbeveling uit het HIA-rapport is dat er een koppeling gemaakt moet worden tussen de inrichting van de fysieke omgeving en de sociale omgeving. Daarnaast is belangrijk dat alle betrokken partijen (projectontwikkelaar, gemeente, burgers en zorginstellingen) vroegtijdig met bij elkaar komen om te kijken hoe je bewoners van het Bajeskwartier het beste kunt stimuleren tot een gezonde leefstijl.

Stappenplan Health Impact Assessment (HIA)

Het onderzoek van het Bajeskwartier-projectteam leverde een overzichtelijk Health Impact Assessment (HIA) stappenplan op. Hierin staan de stappen die onderzoekers kunnen nemen bij een assessment van de gezondheidsuitdagingen in een wijk.

Stories of Bajes

Internationale HvA-studenten van het Urban Innovator Programma van de Master Urban Management haalden in opdracht van het living lab in en rondom het Bajeskwartier verhalen (stories) op. Die verhalen plaatsten zij een overzichtelijke kaart: Stories of Bajes. De kaart geeft een mooi beeld van hoe de verschillende bewoners en gebruikers nu en in de toekomst met elkaar samenleven.

Gepubliceerd door  Urban Vitality 9 februari 2024

Project Info

Startdatum 01 mei 2018
Einddatum 01 jan 2025

Locatie

Het Bajeskwartier

H.J.E. Wenckebachweg 48

1096 AH Amsterdam