Hogeschool van Amsterdam

Urban Governance and Social Innovation

Toekomstbestendig evenwicht

Balanceren tussen divergerende belangen

Project

Amsterdam worstelt in toenemende mate met het veranderende gebruik van stedelijke consumptieruimten. Delen van de stad waar wonen, werken, consumeren en recreëren gelijktijdig en door elkaar plaatsvinden. Alhoewel dit gemengde karakter in potentie een belangrijke stedelijke kwaliteit is, blijkt dit in veel gebieden niet zomaar haalbaar. Dit uit zich door in bepaalde buurten een steeds nijpender wordende drukteproblematiek, en in andere door teruglopende bezoekersaantallen en leegstand.

Bewoners, ondernemers, gebiedsontwikkelaars hebben elk hun eigen belang in deze gebieden, maar er is grote onderlinge afhankelijkheid voor een duurzame ontwikkeling. We begrijpen deze plekken daarom als een ‘commons' (gemeengoed) met ‘open acces goods’ (vrij toegankelijke producten), waardoor er vormen van afstemming nodig zijn om tot een duurzaam beheer van een dergelijke situatie te komen.

NV Zeedijk, Geef om de Jan Eef, VNO-NCW, KHN Amsterdam en de gemeente Amsterdam hebben het Centre of Expertise Urban Governance and Social Innovation gevraagd het voortouw te nemen in een overkoepelend onderzoek naar deze processen van onderkoeling en oververhitting in stedelijke consumptieruimten.

De partners onderkennen de complexiteit van het vraagstuk en zien de oplossingsrichting in meer informele gedragsregels en zelfsturing waarbij de overheid een faciliterende rol speelt. Dit moet leiden tot gedragen, intelligente vormen van beïnvloeding en leidt tot de volgende praktijkvraag: Hoe kunnen wij als stakeholders met diverse belangen in een gebied tot collectieve actie komen om de leefbaarheid en het ondernemersklimaat van stedelijke consumptieruimte te versterken?

Meer over het project kan je vinden op de projectportal openresearch.amsterdam .

Zie een selectie van onze publicaties , blijf op de hoogte van ons nieuws , download ons recente onderzoeksrapport , of abonneer je op de projectupdates om altijd op de hoogte te blijven van events of onderzoeksresultaten.

Gepubliceerd door  Urban Governance 10 januari 2022