Hogeschool van Amsterdam

Urban Governance and Social Innovation

Toekomstbestendig evenwicht

Balanceren tussen divergerende belangen

Project

Amsterdam worstelt in toenemende mate met het veranderende gebruik van stedelijke consumptieruimten. Delen van de stad waar wonen, werken, consumeren en recreëren gelijktijdig en door elkaar plaatsvinden. Alhoewel dit gemengde karakter in potentie een belangrijke stedelijke kwaliteit is, blijkt dit in veel gebieden niet zomaar haalbaar. Dit uit zich door in bepaalde buurten een steeds nijpender wordende drukteproblematiek, en in andere door teruglopende bezoekersaantallen en leegstand.

Bewoners, ondernemers, gebiedsontwikkelaars hebben elk hun eigen belang in deze gebieden, maar er is grote onderlinge afhankelijkheid voor een duurzame ontwikkeling. We begrijpen deze plekken daarom als een ‘commons' (gemeengoed) met ‘open acces goods’ (vrij toegankelijke producten), waardoor er vormen van afstemming nodig zijn om tot een duurzaam beheer van een dergelijke situatie te komen.

NV Zeedijk, Geef om de Jan Eef, VNO-NCW, KHN Amsterdam en de gemeente Amsterdam hebben het Centre of Expertise Urban Governance and Social Innovation gevraagd het voortouw te nemen in een overkoepelend onderzoek naar deze processen van onderkoeling en oververhitting in stedelijke consumptieruimten.

De partners onderkennen de complexiteit van het vraagstuk en zien de oplossingsrichting in meer informele gedragsregels en zelfsturing waarbij de overheid een faciliterende rol speelt. Dit moet leiden tot gedragen, intelligente vormen van beïnvloeding en leidt tot de volgende praktijkvraag: Hoe kunnen wij als stakeholders met diverse belangen in een gebied tot collectieve actie komen om de leefbaarheid en het ondernemersklimaat van stedelijke consumptieruimte te versterken?

Blog - Nieuws

Joachim Meerkerk is onderzoeker en promovendus aan de Hogeschool van Amsterdam binnen het Centre of Expertise Urban Governance and Social Innovation. Met zijn onderzoek geeft hij op een verdiepende manier een vervolg aan de thematiek die hij als programmamaker New Democracy binnen Pakhuis de Zwijger al op de Amsterdamse agenda probeerde te krijgen: de democratie innoverende kracht van maatschappelijk initiatieven en co-creatie tussen verschillende stakeholders in de stad. Zijn focus is urban commons, gezien als een model voor collaborative governance. Hij onderzoekt wat er nodig is om het gezamenlijke beheer van de gedeelde resources van de stad door de gebruikers ervan mogelijk te maken. Als actie onderzoeker doet hij dit met beide benen in de praktijk en het hoofd in de boeken. Lees zijn laatste het blog The nascent commons of Plein ’40-’45

Tijdens het Reivent Tourism Festival georganiseerd door onze partner Untourist movement zijn er leuke initiatieven ontstaan, Pay with a good deed is er 1 van. In de Haarlemmerbuurt kun je bijvoorbeeld met vuil opprikken een kopje koffie verdienen.
Het initiatief kwam in het nos journaal ( 12 min 40. Sec) en in het NH nieuws.

Cases

Historische case analyse : Factsheet

Plein 40-50; samen op weg naar een schone markt. Een kleine impressie

Events Archive

Op 18 juni hebben Julie en Joachim een stadexpeditie Nieuw-West georganiseerd. Op de fiets zijn ze van de Kolenkit tot aan de Turkse Horecaboulevard gefietst met interessante stops onderweg. Deze expeditie maakte onderdeel uit van WeMakeTheCity.

Op 02 juli 2019 hebben we met partners de workshop De winkelstraat in de cultuurspagaat georganiseerd. Hierin zijn we met 2 vragen aan de slag gegaan ; Hoe kun je omgaan met medebuurtgenoten voor wie de straten geen ‘common resource’ zijn? - Kun Ondernemerschap in de wijk: hoe ga je daar als professional mee om? Hier treft u het verslag.

Op 03 oktober heeft Re-energizing the City! A comparative analysis of urban commons initiatives International Workshop and City Expedition plaats gevonden. Heeft u deze bijeenkomst gemist dan kunt u hier een impressie krijgen. Op dezelfde dag was de werkconferentie Participatiemoeheid.

Iris Hagemenans en Anne Risselada hebben een historische analyse verricht, naar de ontwikkeling van het Amsterdamse winkellandschap. Op 19 november presenteerden zij de verrassende uitkomsten van dit onderzoek, weergegeven in een aantrekkelijk dashboard dat analyse op buurtniveau mogelijk maakt. U kunt hier de presentatie van Iris en de presentatie van Anne nog eens bekijken.

Op 9 december hebben we met verschillende partners een inventarisatie gemaakt wat 'ondermijning' betekent. Er was veel belangstelling waaruit blijkt dat dit een onderwerpt is dat 'leeft' bij zowel de partners als de onderzoekers. Hier kunt u het verslag lezen.

6 februari presenteerden Fenne Pinkster (UvA) en Peer Smet (VU) hun onderzoek naar de stad als consumptieruimte en aanverwante commoning processen in Amsterdam. Het onderzoek van Pinkster & Boterman (2017) is gericht op de Amsterdamse binnenstad, van Smets & Azarhoosh (2019) op Amsterdam Oost. Lees hier de terugkoppeling en de presentaties van Fenne en Peer.

Op 14 mei organiseerden de HvA en Commons Network in samenwerking met de Gemeente Amsterdam het seminar Commons en de Omgevingsvisie: Op naar de Co-city. Tijdens deze anderhalf uur durende online conferentie hebben onderzoekers van de HvA (Urban Governance) en van Commons Network hun inzichten over de Omgevingsvisie gedeeld. Lees hier het verslag en het discussiestuk.

Op 29 mei vond een vraaggesprek plaats met de illustere titel 'Nutella& Sex", tussen antropologe Katjalisa Reiter en horeca ondernemer Roberto Barsoum. Een tiental bewoners, onderzoekers, ondernemers, gidsen en overige belanghebbenden mengden zich via zoom in het gesprek, met als belangrijkste thema het zoeken naar een aantrekkelijke balans in het gezamenlijk gebruik van de wallen, een punt dat werd aangezwengeld door Barsoum. Aandachtspunt hierbij was het vinden van een gedeeld narratief dat verbindt in plaats van polariseert. Nieuwsgierig naar de uitkomsten? Bekijk het gesprek hier opnieuw.

Upcoming events


Voor meer informatie omtrent het project kunt u contact opnemen met Julie Ferguson of Jessica Schmitz

Gepubliceerd door  Urban Governance 25 augustus 2020