Urban Governance and Social Innovation

Ondernemerscollectieven in de wijk

Leernetwerken voor een economisch vitale stad

Project

Hoe kunnen zelfstandig ondernemers zonder personeel en ondernemerscollectieven elkaar versterken, gericht op het bevorderen van ondernemerskapitaal? Dat is de vraag die ten grondslag ligt aan een nieuw interdisciplinair onderzoek, uitgevoerd door het Center of Expertise Urban Governance and Social Innovation. Amsterdam heeft landelijk het hoogst aantal ZZP’ers, met bijna 13% van de werkende bevolking (bron: KvK). Dit geeft een enorme energie en dynamiek aan de stedelijke economie, maar maakt haar ook kwetsbaar – wat de huidige crisis duidelijk laat zien.

In dit onderzoek bestuderen we de netwerkdynamiek tussen ZZPers en ondernemerscollectieven, met nadruk op de rol van collectieven in termen van (bijdragen aan) ondernemerskapitaal bij zelfstandigen. Ondernemerskapitaal is het geheel aan hulpbronnen die bijdragen aan nieuwe opportunities voor waardecreatie bij ondernemers. Dat kan zijn in de vorm van informatie, morele steun of andere (im-)materiele zaken. We brengen de netwerkdynamiek en waarde van verschillende collectieven in kaart door te inventariseren welke hulpbronnen belangrijk zijn voor ondernemers, en hoe deze bronnen hun weg vinden tussen en naar ondernemers(collectieven) onderling. Dit heeft als doel de wendbaarheid en het leervermogen van zowel collectieven als individuele ondernemers te versterken. Aandacht hiervoor is belangrijk om de veerkracht van ondernemend Amsterdam te versterken en daarmee bij te dragen aan de economische en sociale weerbaarheid van de stad.

Voor zelfstandig ondernemers ligt de waardecreatie hiervan in het ontsluiten van ondernemerskapitaal door netwerkvorming. Voor ondernemerscollectieven ligt de waardecreatie in het versterken van netwerkvorming – het inventariseren van de juiste mensen en rollen – om daarmee hun functie beter uit te voeren. De waardecreatie voor de HvA als kennisinstituut ligt in het inzichtelijk maken van netwerkdynamiek in het ontsluiten van ondernemerskapitaal, en het identificeren van rollen in dit proces. Het project biedt kansen voor onderwijs, om neer te weten over netwerkeffecten voor ondernemerschap. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met een aantal ondernemerscollectieven in Amsterdam Nieuw-West en Zuid-Oost, waaronder Hart van Mokum, Buurtprofessionals, The Next Alliance en Westpoort.

Dit interdisciplinaire onderzoek wordt uitgevoerd door de lectoraten Coordinatie Grootstedelijke Vraagstukken en Ondernemerschap.

Op basis van vooronderzoek kwam Erik Essen tot een aantal interessante eerste conclusies, waarin hij een zestal vraagstukken indentificeerde. U kunt deze eerste conclusies hier lezen.

Gepubliceerd door  Urban Governance 14 maart 2023

Project Info

Startdatum 01 apr 2020
Einddatum 30 okt 2020