Dashboard Duurzame Ontwikkeling

Om de ambities voor duurzame ontwikkeling concreet te maken voor onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering, heeft de HvA sinds 2021 het Dashboard Duurzame Ontwikkeling.

Het Dashboard Duurzame Ontwikkeling is een lijst met doelstellingen die kaderbepalend zijn voor alle inspanningen van de HvA op duurzaamheidsthema’s. De doelen zijn in co-creatiesessies met collega’s en studenten van alle faculteiten en diensten vastgesteld en aangevuld met elementen uit de SustainaBul ranking en AISHE (Audit Instrument for Sustainability in Higher Education).

De doelstellingen richten zich op zowel ecologische als sociale duurzaamheidsaspecten en beslaan de pijlers Onderwijs, Onderzoek, Bedrijfsvoering en Organisatie.

Het Dashboard geeft alle faculteiten en afdelingen van de HvA concrete handvatten om eensgezind vorm en inhoud te geven aan duurzame ontwikkeling en wordt jaarlijks gemonitord.

In 2022 is met behulp van het Dashboard gestart met het monitoren van de manier waarop duurzaamheid terugkomt in de opleidingen van de HvA. De focus lag hierin op de voltijd bacheloropleidingen. Hieruit blijkt dat meer dan tweederde van de opleidingen duurzaamheid als thema opneemt in de visie en strategie, en dat dit bij hetzelfde aandeel expliciet terugkomt in het curriculum.

Het HvA dashboard kan je downloaden als pdf . In het dashboard zie je onder meer de volgende doelstellingen:

  • Duurzame ontwikkeling is geïntegreerd in alle curricula.
  • De instelling stimuleert en traint medewerkers op het gebied van SDG’s en doughnut economics om duurzaamheid in de beroepspraktijk te integreren.
  • De campussen zijn (natuur)inclusief, circulair en klimaatbestendig.
  • De HvA is een inclusieve en diverse hogeschool waar studenten en medewerkers zichzelf kunnen zijn.

Voor een bewerkbaar excel-bestand stuur je een e-mail naar greenoffice@hva.nl

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 19 april 2023