Onderzoek

Duurzaamheid is verweven in de onderzoekspeerpunten van de HvA en lectoraten bieden studenten de kans om onderzoek te doen naar duurzaamheidsthema’s, zoals circulaire transitie, energietransitie en klimaatbestendigheid.

De HvA richt zich op praktijkgericht onderzoek dat aansluit op actuele vragen in de Amsterdamse metropoolregio. Zo richten de Centres of Expertise van de HvA zich op grootstedelijke thema’s zoals: Urban Education, Urban Technology, Urban Vitality, Rechtvaardige Stad, Creative Innovation en Applied Artificial Intelligence.

Duurzame onderzoeksonderwerpen zijn een onderdeel van deze grootstedelijke thema's. Het doel voor de komende vijf jaar is het verder verweven van duurzaamheid in de speerpunten van de HvA en het stimuleren dat lectoraten passende aandacht aan duurzaamheid geven, zoals het onderzoek verbinden burgerparticipatie energietransitie en het onderzoek Implementatie van de SDG's in Amsterdam.

Duurzame toekomst

Ons onderzoek is gericht op de toekomst, het werkveld en door het onderwijs aangedragen kennisbehoefte. Dat zijn de drie grote maatschappelijke thema’s van deze tijd: duurzaamheid, diversiteit & inclusie en digitalisering. Het zijn ook de maatschappelijke vraagstukken in de metropoolregio Amsterdam waar onze Centres of Expertise (CoE’s) zich op richten. De CoE’s werken aan een duurzame toekomst van de stad: hoe verenigen we verschillende transitie-opgaven rondom wonen, mobiliteit, energie, digitalisering, klimaatextremen, kansenongelijkheid en leefbaarheid, welzijn en gezondheid?

Verbindende rol

Praktijkgericht onderzoek doen we in, met en voor de praktijk en heeft daarom een onmisbare verbindende rol in kennis- en innovatiesystemen in de metropoolregio Amsterdam, op nationaal en op internationaal niveau. We koppelen partijen (bedrijven, overheden en andere publieke en maatschappelijke organisaties, burgers), kennis uit verschillende vakgebieden en onderwijs en onderzoek met elkaar en fungeren zo als kennisversneller. Ons praktijkgericht onderzoek is van hoog niveau en we doen mee als hoogwaardig partner in het kennisecosysteem.

Praktijkgericht onderzoek heeft drie belangrijke functies:

  • Bijdrage leveren aan de grote vraagstukken in de maatschappij
  • Voorbereiden van de student op de toekomst
  • Bijdrage leveren aan de professionele ontwikkeling en loopbanen van docent-onderzoekers

Ons onderzoeksbeleid bestaat uit zes afspraken:

  1. Ons praktijkgericht onderzoek draagt bij aan maatschappelijke veranderingen
  2. Doorwerking van praktijkgericht onderzoek naar onderwijs is vanzelfsprekend
  3. Docent-onderzoekers ontwikkelen professionele vaardigheden en benutten kansen voor loopbaanontwikkeling in onderzoek
  4. De kwaliteit van ons onderzoek is op orde
  5. De ondersteuning van het onderzoek is goed ingericht en state-of-the-art
  6. Ons acquisitieportfolio voor onderzoek is ruim en divers

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 29 november 2023