Maak kennis met Professor of Practice Kate Raworth

Onze Professoren of Practice hebben ieder hun expertisegebied en vertegenwoordigen daarmee ieder een van de drie D's uit het instellingsplan van de hogeschool. Met Kate Raworth heeft de HvA een Professor of Practice in huis met heel veel kennis en ervaring op het gebied van duurzaamheid en inclusie. Op deze pagina lees je alles over wat zij doet op de HvA.

Kate Raworth (1970) is econoom aan de Universiteit van Oxford en werkt daarnaast voor het duurzame leiderschapsprogramma van de Universiteit van Cambridge. Wereldwijd is ze vooral bekend van haar boek Doughnut Economics, waarin ze pleit voor een nieuw economisch model dat beter bij de 21e eeuw past. Daarvoor werkte ze onder meer bij Oxfam International en schreef ze mee aan een rapport van de Verenigde Naties.

Raworth woont in Engeland en bezoekt de HvA drie tot vier keer per jaar. Daarnaast werkt ze samen met de gemeente in de ‘Amsterdam Doughnut Coalition’, die haar model onder meer wil gebruiken voor een nieuw, duurzaam afvalbeleid.

Raworth gaat in haar rol als Professor of Practice onder andere optreden als critical friend van het Centre of Expertise Economic Transformation. Dit moet een plek worden waar studenten, docenten en onderzoekers, samen met bedrijven en maatschappelijke organisaties in de regio Amsterdam, kennis ontwikkelen op basis van de uitgangspunten van haar werk. Die komen er op neer dat economieën, eenmaal tot bloei gekomen, hun begrenzing moeten kennen tussen een ecologisch plafond en een sociaal fundament.

Raworth wil daarnaast een rol spelen in het 'transformeren' van het curriculum van de HvA, te beginnen bij dat van de faculteit Business en Economie (FBE).

Alle HvA-studenten maken kennis met opleidingsspecifieke aspecten van duurzaamheid en indien gewenst kunnen ze zich verdiepen in duurzaamheid, bijvoorbeeld extracurriculair of via het minorenaanbod. Duurzaamheid is verweven in de onderzoekspeerpunten van de HvA en lectoraten bieden studenten de kans om onderzoek te doen naar duurzaamheidsthema’s, zoals circulaire transitie, energietransitie en klimaatbestendigheid.

De HvA heeft een eerlijke ecologische voetafdruk en is op het gebied van duurzaamheid een voorbeeld voor studenten, medewerkers en andere belanghebbenden. De HvA investeert in maatregelen voor duurzaam vervoer om in 2026 25% reductie van de ecologische voetafdruk van alle reizen te realiseren. Dat betreft bijvoorbeeld het woon-werkverkeer en werk-werkverkeer, waaronder vliegen en goederentransport.

De gebouwportefeuille van de HvA is in 2040 Parisproof (all-electric), afhankelijk van de landelijke energietransitie (opwekking) die waarschijnlijk pas in 2050 klimaatneutraal (CO2-neutraal) zal zijn. De HvA stelt zich als doel om de campussen eerder dan 2040 aardgasvrij te maken en te onderzoeken wat de optimale duurzame energieopwekking is op de HvA-campussen. De HvA werkt toe naar een plan voor duurzaam grondstoffengebruik, waarbij geen afval wordt geproduceerd en waarbij alle afgedankte producten en materialen worden hergebruikt, passend bij een circulaire economie. In 2050 zijn alle HvA-campussen circulair, natuurinclusief en klimaatbestendig. In de komende periode wordt 25% reductie van de ecologische voetafdruk van ICT-gebruik en -middelen gerealiseerd.

In de HvA-kantines en de catering introduceren we een (voedsel)aanbod dat past bij onze kennis over planetaire grenzen. Dit betekent vervangen van dierlijke door plantaardige eiwitten en het voorkomen van voedselverspilling. Bovendien stelt de HvA zich als doel om voor een verantwoord geproduceerd aanbod te zorgen, waarbij ongewenste effecten als ontbossing, overbevissing, uitbuiting zoveel mogelijk worden uitgesloten.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 16 februari 2022