Kenniscentrum Techniek

Vertical Farming

Project

Met de huidige land- en tuinbouwmethoden worden enorme hoeveelheden fossiele brandstoffen en pesticiden gebruikt. Om een grote slag te slaan in de verduurzaming van voedselproductie voor de stad is een totaal andere benadering nodig. Een nieuwe vorm van voedselproductie die bij de HvA onderzocht wordt is Urban Vertical Farming; het meerlaags telen van gewassen in de stad.

Nieuwe technieken worden getest en toegepast om teeltsystemen te ontwikkelen waarmee slim gebruik kan worden gemaakt van de ruimte, grondstoffen en energiestromen in de stad. Zo worden bijvoorbeeld kleine flexibele teeltmodules met klimaatregeling en Power LED ontwikkeld waarmee in meerdere lagen geteeld kan worden.

Om deze technische innovaties te laten slagen wordt tegelijkertijd onderzoek gedaan naar verschillende business cases en de maatschappelijke kansen van urban vertical farming. Hoe groot is de vraag naar nieuwe gewassen die in de stad geteeld kunnen worden? Hoe en met welke spelers kan een urban farm zich ontwikkelen tot een alternatief voor de huidige tuinbouw? En op welke manieren is het mogelijk om stedelijke kringlopen te sluiten?

Het verkennend onderzoek naar vertical farming is te vinden in de publicatie Vertical Farming - Technologie en innovatierichtingen voor de toekomst . Deze publicatie laat zien welke systemen er nodig zijn om een vertical farm goed te laten functioneren en welke technische en financiële uitdagingen dit oplevert voor het realiseren van hoogwaardige verticale teelt in de stad. Daarnaast gaat de publicatie in op nieuwe technologische ontwikkelingen die het mogelijk maken om efficiënt te telen, duurzaam te belichten en de kringlopen te sluiten. Tenslotte toont de publicatie aan dat realistische business concepten voorlopig alleen mogelijk zijn door samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven en overheidsinstanties.

Vervolgonderzoek richt zich op de ontwikkeling van:

1. Onderzoek naar verschillende opkomende technologieën voor Smart Urban Farming en realistische business concepten.

2. De acceptatie en behoeften van consumenten

3. Het sluiten van stedelijke kringlopen met urban farming. Zie project Re-Organise

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Kasper Lange (k.p.h.lange@hva.nl ) of Maarten Mulder (m.mulder3@hva.nl )

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 27 oktober 2022

Project Info

Startdatum 01 mrt 2011
Einddatum 30 apr 2013