Kenniscentrum Techniek

Design Challenges with Biobased Plastics

Project is afgerond

Project

Op weg naar een duurzame toekomst neemt de vraag naar hernieuwbare grondstoffen zoals biobased plastics toe. Bedrijven en ontwerpers krijgen steeds vaker vragen over de toepassingsmogelijkheden van deze materialen. Om deze vragen te beantwoorden heeft onderzoeksprogramma Urban Technology het RAAK-mkb project 'Design Challenges with Biobased Plastics' uitgevoerd.

In 2 jaar tijd zijn de volgende activiteiten samen met de partners uitgevoerd:

- Onderzoek naar de mechanische en esthetische eigenschappen en verwerkingsmogelijkheden, waaronder 3D printing, warm en koud persen, spuitgieten en vacuumvormen van nieuwe biobased plastics en ontwikkeling van ontwerpregels.

- Selectie van geschikte biobased plastics en het maken van ontwerpen en prototypen voor diverse toepassingen, uiteenlopend van producten voor de landbouw tot interieur en design producten.

- Onderzoek naar toepassingsmogelijkheden van nieuwe biobased plastics, zoals Plantics (glycix), PLA recyclaat en Biofoam.

- Ontwikkeling van een keuzetool, waarmee op basis van de gewenste productfunctionaliteit bepaald kan worden welke biobased plastics in aanmerking komen.

Het project heeft geresulteerd in enkele praktische tools voor ontwerpers, verwerkers en producenten, waaronder de keuzetool. Daarnaast zijn er diverse publicaties gerealiseerd, waaronder "ontwerpen met biobased plastics" en "3D printing with biomaterials". De publicaties en tools zijn te vinden op de projectwebsite

Design Challenges with Biobased Plastics is uitgevoerd in samenwerking met diverse mkb-bedrijven uit de biobased plastics waardeketen, van materiaalleveranciers tot verwerkers, en met ontwerpbureaus en productproducenten. Voor de kennisontwikkeling en disseminatie van resultaten werd de HvA ondersteund door Syntens, Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie, DPI Value Centre, Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers en Materia. Het project is uitgevoerd met behulp van een RAAK-mkb subsidie van Stichting Innovatie Alliantie.

Wilt u meer weten over dit project, neemt u dan contact op met Mark Lepelaar, m.lepelaar@hva.nl.

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 27 oktober 2022

Project Info

Startdatum 01 sep 2014
Einddatum 01 sep 2015

Contact

Mark Lepelaar