HvA in de Stad

De Buurtcampus

Samen kennis maken in Amsterdam

Project

Kennis over een gezonde, duurzame en sociale stad ontwikkel je niet in je eentje. Iedereen weet een beetje en samen weet je meer. In de Buurtcampus in Amsterdam Oost, Zuidoost en Nieuw-West komt de kennis van onderzoekers, professionals en ondernemers samen met de kennis van studenten en buurtbewoners. Om beter van elkaar te kunnen leren en fijner met elkaar te kunnen leven. Doe je mee?

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

In de Buurtcampus zoeken studenten samen met bewoners, professionals, ondernemers, docenten en onderzoekers gezamenlijk naar oplossingen voor actuele uitdagingen in de buurt.

Onderwijs in de wijk

In de Buurtcampus werken jaarlijks honderden studenten van verschillende opleidingen samen met bewoners aan verschillende uitdagingen van de buurt. De studenten worden begeleid door coaches en verdienen hiermee studiepunten voor hun opleiding. Zij komen in de Buurtcampus al vroeg in hun opleiding in contact met realistische vraagstukken en met de mensen waar het om gaat (rijke leeromgeving). Samen anderen ontwikkelen zij kennis waar de buurt mee vooruit kan.

Uitdagingen in de wijken van Amsterdam zijn bijvoorbeeld eenzaamheid, duurzaamheid, gezondheid, kansengelijkheid of klimaatbestendigheid.

De sleutel van de bibliotheek

De studenten en bewoners komen elkaar tegen in een vestiging van de bibliotheek. Een laagdrempelige plek die speciaal is ingericht om te ontmoeten, te leren, te maken en kennis te delen (community library). Een team van de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) zorgt ervoor dat er ieder semester weer uitdagende opdrachten worden geformuleerd met de partners uit de buurt. De nieuwe kennis gaat zo niet verloren, maar wordt steeds verder ontwikkeld. Ook als er weer een volgende groep mensen aan de slag gaat.

Studenten en bewoners krijgen, al dan niet symbolisch, de sleutel van de bibliotheek.

Community

Een groep docenten, onderzoekers, studenten, professionals, ondernemers en buurtbewoners die gelijkwaardig en duurzaam met elkaar samenwerken.

Plekken

Eén of meer fysieke locaties waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, samenwerken en kennisdelen.

Uitdagingen

Eén of meer vraagstukken die urgent zijn voor de buurt en waarover kennis wordt ontwikkeld en gedeeld.

Kennisactiviteiten

Verschillende manieren waarop deelnemers onder begeleiding van coaches en docenten nieuwe kennis ontwikkelen, uitproberen of toepassen en waarmee de studenten studiepunten verdienen.

Podium

Een gevarieerd aanbod van activiteiten en kennisproducten waarmee buurtbewoners en andere leden uit de community hun kennis kunnen versterken.

Verbinders

En iedere Buurtcampus heeft een community manager die de activiteiten van de Buurtcampus coördineert en zorg draagt voor de vormgeving en continuïteit van het programma.

Rijke leeromgeving

Een fysieke én digitale omgeving die zo is ingericht dat studenten worden gestimuleerd om de competenties te ontwikkelen die voor hun opleiding en toekomstige werk van belang zijn.

Community library

Een bibliotheek die het versterken van de lokale gemeenschap centraal stelt door het organiseren van uitwisseling van kennis en informatie mogelijk te maken.

Voedingsinterventies

Derdejaars studenten van de opleiding Voeding en Diëtetiek gaan een semester lang de wijk in om een workshop over gezonde voeding en gezonde leefstijl voor bewoners te ontwikkelen en te geven. Zij doen dit op basis van onderzoek bij de doelgroep rond de vraag 'Wat wil jij weten over gezonde voeding?’. Partners zijn Cordaan, Openbare Bibliotheek Amsterdam, Calvijn College Amsterdam en Stichting Combiwel Amsterdam.

Zuidoost, Oost, Nieuw-West

De Groene Kans

Bij De Groene Kans kunnen bewoners iedere woensdag groente, fruit en brood ophalen dat door de supermarkt niet meer mag worden verkocht. Dit gaat voedselverspilling tegen én biedt een veilige plek voor mensen die het minder makkelijk hebben. Het is een platform voor het bevorderen van inclusie, samenwerking en sociaal ondernemerschap, onder de paraplu van duurzaamheid. Partners zijn Hogeschool van Amsterdam, Stichting Combiwel Amsterdam, Dock en Eigenwijks.

Nieuw-West

KennisAlliantie Eenzaamheid

Bij de KennisAlliantie Eenzaamheid zetten verschillende organisaties, bewoners, vrijwilligers, professionals en studenten uit Amsterdam Nieuw-West zich in om het taboe op eenzaamheid te doorbreken en kennis te ontwikkelen over wat werkt tegen eenzaamheid. Partners zijn VoorUit, Stichting Combiwel Buurtwerk, De Hippe Heks, Vrije Universiteit (VU), Stichting Magneet, Hogeschool van Amsterdam en City Deal Kennis Maken.

Nieuw-West

De Keukentafel

Bij de Keukentafel bieden jaarlijks ruim 60 eerstejaars studenten van de opleidingen Pedagogiek, Social Work en Toegepaste Psychologie van Hogeschool van Amsterdam 15 weken lang ondersteuning aan een gezin. Jaarlijks doen ongeveer 40 gezinnen uit mee aan dit project. Partners zijn een groot aantal basisscholen, Gemeente Amsterdam, de Ouder-en KindTeams, Stichting Leergeld, het Jongerencultuurfonds, taalaanbieders, Madi’s, SKC, WeekendAcademie, Studiezalen, VoorUit, HvA, VU en UvA.

Nieuw-West

De Amsterdamse Zaak

Bij De Amsterdamse Zaak helpen studenten Bedrijfseconomie van de HvA en studenten Bedrijfsadministratie of Assistent-Accountant van het ROC van Amsterdam ondernemers bij hun administratie, de boekhouding, de belastingaangifte en het ontwikkelen van een ondernemingsplan. Het programma is opgezet in samenwerking met Gemeente Amsterdam.

Zuidoost

Vitaliteit in de Wijk

Studenten van de opleidingen Ergotherapie, Fysiotherapie, Oefentherapie en Verpleegkunde werken in een community met bewoners uit de wijk aan hun competenties. Tegelijkertijd dragen ze bij aan de deelname, gezondheid en welzijn van kwetsbare mensen in Amsterdam. Partners zijn o.a. GGD Amsterdam, Woningbouwcorporatie Rochdale, Gemeente Amsterdam, gebiedsteam Bijlmer Oost, Bewonerscommissie Geldershoofd en Buurtkeuken Healthy Food van stichting Kraktie.

Zuidoost

Iedere Buurtcampus heeft een nieuwsbrief en social media. Zo blijf je op de hoogte van alle activiteiten!

Buurtcampus is een initiatief van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA).

Drie Buurtcampussen

Gepubliceerd door  HvA in de Stad 25 maart 2024

Project Info

Startdatum 01 sep 2008
Einddatum 31 dec 2030

Contact

Naomi den Besten