Hogeschool van Amsterdam

kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

FIT organiseert Zorgtechmarkt in het Gooi

7 feb 2017 13:20 | Kenniscentrum Digitale Media en Creatieve Industrie (CREATE-IT)

Thuiszorgmedewerkers uit de Gooi en Vechtstreek maakten kennis met zorgtechnologie die mensen met dementie in staat kunnen stellen langer thuis te wonen.

De Regio Gooi en Vechtstreek heeft budget vrijgemaakt om deze producten en diensten aan haar inwoners te kunnen aanbieden. Het project FIT onderzoekt onder andere welke producten en diensten het meest ondersteunend zijn voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Inwoners die gebruik willen maken van producten of diensten èn mee willen doen aan het onderzoek kunnen zich tot eind april melden. De vier grote zorgorganisaties in de Gooi en Vechtstreek (Hilverzorg, Vivium, Amaris en Inovum) zijn actief op zoek naar mensen met dementie die mee willen doen. Aanmelden kan via de thuiszorg.

Ruim 80 thuiszorgmedewerkers, casemanagers dementie, teamleiders en betrokken ambtenaren vanuit de WMO bezochten op 2 februari 2017 de Zorgtechmarkt. Regio TV maakte het volgende verslag: link

Wat is FIT?

Mensen die te maken krijgen met dementie willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Er is steeds meer (technologische) ondersteuning beschikbaar dit mogelijk te maken. Voor de betrokkenen is het moeilijk om te kiezen welke ondersteuning in welke situatie goede resultaten geeft. In het project FIT: Passende ondersteuning voor het langer thuis wonen van mensen met dementie, onderzoeken we met 17 consortiumpartners creatieve oplossingen om een passend pakket op maat aan te kunnen bieden.

Het lectoraat Digital Life van de Hogeschool van Amsterdam is penvoerder van het consortium FIT en voert het project uit in het binnen de speerpuntprogramma’s Amsterdam Creative Industries Network en Urban Vitality.

Het project wordt gefinancierd door EZ in het kader van de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) regeling. TKI CLICKNL (Creatieve Industrie) en TKI LS&H (Life Sciences & Health) hebben beide TKI-toeslag ter beschikking gesteld.

Kijk voor meer informative op de site van Digital Life Centre