Kate Raworth benoemd tot eerste HvA-Professor of Practice

Nieuwe titel in het leven geroepen om actielijn duurzaamheid te bevorderen

23 jan 2020 18:00 | Afdeling Communicatie

Bij haar inauguratie donderdag sprak de bekende Britse econoom Kate Raworth lovende woorden over de aanwezige HvA'ers én Amsterdammers. "In geen enkele andere stad zie ik zoveel goede initiatieven ontstaan." Raworth, die bekend werd met haar donutmodel voor de economie, zei er tevens naar uit te zien om het curriculum van de HvA te 'transformeren', te beginnen bij dat van de faculteit Business en Economie (FBE).

Freek Rebel, interim decaan van FBE, reikte Raworth het draagteken uit waarmee hij de aanstelling tot Professor of Practice officieel bekrachtigde.

Hij typeerde haar als een 'rebelse econoom, gefocust op het onderzoeken van de economische mindset die nodig is om de sociale en ecologische uitdagingen van de 21ste eeuw te trotseren'. Hij beloofde de 'donut-manier-van-denken' te onderwijzen en in 2023 tot de gemeenschappelijke basis te maken voor onderwijs, onderzoek en cultuur.

Nieuwe rol

Raworth gaat in haar nieuwe rol bij de HvA onder andere optreden als Professor of Practice and critical friend van het Centre for Economic Transformation (CET). Dit moet een plek worden waar studenten, docenten en onderzoekers, samen met bedrijven en maatschappelijke organisaties in de regio Amsterdam, kennis ontwikkelen op basis van de uitgangspunten van haar werk. Die komen er op neer dat economiën, eenmaal tot bloei gekomen, hun begrenzing moeten kennen tussen een ecologisch plafond en een sociaal fundament.

HvA-lector Willem van Winden is Programma Director van het CET. Hij verwacht dat Raworth de HvA kan helpen met onderwijsvernieuwingen op het gebied van circulaire economie en business, en gedeelde waarde(n). Daarbij is het uitgangspunt dat studenten beter voorbereid worden op de ecologische en sociale problemen van de 21steeeuw.

Handelingsperspectief

De HvA heeft zich verbonden aan de Sustainable Development Goals (SDG's). De SDG's geven duurzaamheid concrete inhoud en een helder handelingsperspectief voor opleidingen, studenten en docenten.

Om de SDG's te concretiseren kiest de HvA voor drie actielijnen: Duurzaamheid, Digitalisering en Diversiteit. Die zullen de komende jaren leidend zijn bij het verder ontwikkelen van onderzoek en onderwijs. Voor elke actielijn zal de HvA een Professor of Practice benoemen. Die functie is in Nederland nieuw, maar internationaal gangbaar in het hoger onderwijs.

Zie ook het interview met Kate Raworth: 'Amsterdam en HvA zijn koplopers in duurzaamheid'