Hogeschool van Amsterdam

BOOT

De Keukentafel

Project

De Keukentafel is een multidisciplinair programma waarbij studenten van de opleiding Pedagogiek, Social Work en Toegepaste Psychologie 15 weken lang ondersteuning bieden aan een gezin. Er wordt gefocust op het creëren van een goede thuis-leeromgeving en op het vergoten van de thuisbetrokkenheid van ouders.

Binnen het programma De Keukentafel komen studenten van de Hogeschool van Amsterdam 15 weken lang bij een gezin thuis om de ouders te helpen de thuis-leeromgeving te verbeteren. Dit kan gaan van het creëren van een goede plek om geconcentreerd met schoolse taken bezig te zijn (zorgen voor een leeggeruimde keukentafel en het uitzetten van de televisie) tot ouders adviseren en inspireren om spelenderwijs met hun kind aan de slag te gaan en de ouder-kind interactie te stimuleren. De eerste weken zal de student vooral veel voordoen, maar langzamerhand is het de bedoeling dat de ouder steeds meer de rol van de student overneemt. Het is ook nadrukkelijk de bedoeling dat de ouder aanwezig is op het moment dat de student bij hen thuis komt.

Naast de huisbezoeken worden nog meer handvatten geboden aan de ouders door verschillende ouderbijeenkomsten aan te bieden. Bij deze bijeenkomsten wordt informatie geboden over een bepaald thema, bijvoorbeeld ‘Het Nederlands schoolsysteem’, of ‘Opvoedadviezen’. Ook kunnen ouders tijdens deze bijeenkomsten ervaringen uitwisselen en van elkaar leren. De vergroting van de kennis van de ouders en het kunnen delen van ervaringen zorgt ervoor dat ouders steviger in hun schoenen komen te staan bij de begeleiding van hun kind.

De ondersteuning aan kinderen en ouders wordt uitgevoerd door studenten van verschillende opleidingen van de Hogeschool van Amsterdam. Jaarlijks worden er gemiddeld 120 kinderen geholpen door ruim 60 eerstejaarsstudenten. Deze studenten zijn afkomstig van de volgende opleidingen: Pedagogiek, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Toegepaste Psychologie en Maatschappelijk Werk en Dienstverlening.

De eerstejaarsstudenten worden begeleid door derdejaarsstudenten Pedagogiek die hun stage vorm geven door het programma te coördineren. Afstudeerstudenten dragen bij aan de doorontwikkeling en de verrijking van de inhoud van het programma.

Binnen de programma’s wordt samengewerkt met een groot aantal basisscholen en de gemeente Amsterdam. Daarnaast wordt samengewerkt met diverse andere maatschappelijke partners in de wijk zoals de Ouder-en KindTeams, Stichting Leergeld, het Jongerencultuurfonds, taalaanbieders, Madi’s, SKC, WeekendAcademie, Studiezalen, VoorUit, Swazoom, de Buurtwerkkamer, de Vu en UvA.

Oktober 2019 en maart 2020 zijn de eerstvolgende instroommomenten van De Keukentafel in Nieuw-West en Zuidoost. Wilt u meer weten over het programma, heeft u interesse in deelname of kent u een gezin dat geschikt is om deel te nemen aan De Keukentafel? Vraag dan meer informatie aan via keukentafel@hva.nl.

Gepubliceerd door  BOOT 13 november 2019

Project Info

Startdatum 01 sep 2013