Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

Hittebestendige Stad

Project

Het klimaat verandert. Het wordt natter, heter en droger. Nederland moet zich aanpassen aan het veranderende klimaat. Gemeenten hebben de uitdaging om vanaf 2020 ervoor te zorgen dat een (her)inrichting van een straat of wijk klimaatbestendig is. Voor wateroverlast en waterveiligheid weten we ongeveer hoe dat moet. Wat hitte betreft is het minder duidelijk en dat is zorgelijk, want hitte kan grote problemen geven. Hitte kan leiden tot extra sterfte en zal bovendien de stad steeds vaker erg onaangenaam maken. Duidelijk is dat er maatregelen nodig zijn op het sociale vlak (o.a. in de zorg), aan gebouwen (koele binnenruimtes) en in de buitenruimte.

Hittebestendige stad

Stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, projectontwikkelaars en watermanagers bij gemeenten weten nog onvoldoende welke eisen ze moeten stellen aan nieuwe hittebestendige ontwerpen van de stad, van wijken en van straten. Ze weten nog niet wat een hittebestendig ontwerp is en welke maatregelen nodig zijn om een hittebestendig ontwerp te realiseren. Kortom, de hitteopgave is nog onvoldoende gekend. Daarom is het het doel van dit onderzoek professionals handvatten te geven om per locatie en situatie de hitteopgave te kunnen duiden en om te komen tot concrete ontwerpeisen en ontwerpen. Daartoe is ook beter inzicht in het verkoelende effect van hittebeperkende maatregelen

 • Hogeschool van Amsterdam (penvoerder)
 • Hanzehogeschool Groningen
 • Gemeenten: Amsterdam, Arnhem, Apeldoorn, Beverwijk, Breda, Castricum, Eindhoven, Groningen, Haarlem, Rheden, Leeuwarden, Tilburg en twee gemeentelijke samenwerkingsverbanden: RIVUS en BUCH.
 • Tauw, WEnR, Prorail
 • Provincie Noord Brabant, Wetterskip Fryslan, GGD Amsterdam
 • Stichting CAS, Klimaatverbond Nederland, City Deal klimaatbestendige stad, VNG, DRPA, Bouwcampus

 1. Wat is de hitteopgave van een stad/wijk/straat?
 2. Welke data en kennis (bijvoorbeeld hittekwetsbaarheidskaarten) zijn er nodig?
 3. Welke hittemaatregelen in de openbare ruimte en aan de schil van gebouwen zijn het meest effectief, efficiƫnt en toepasbaar?
 4. Hoe vertaal je de hitteopgave en inzicht in maatregelen naar ontwerprichtlijnen voor professionals?
 5. Welke ontwerprichtlijnen werken in de praktijk?

Het consortium zal (1) hulpmiddelen ontwikkelen om de hitteopgave te kunnen duiden, zoals hittekwetsbaarheidskaarten, (2) het effect van maatregelen onderzoeken en (3) ontwerpregels voor hittebestendige inrichtingen opstellen. De ontwikkelde kennis zal middels workshops bij gemeenten in de praktijk worden getoetst wat zal resulteren in een set van bruikbare hulpmiddelen, inzichten in de effectiviteit van hittebestendige maatregelen en geaccepteerde ontwerprichtlijnen. Hiermee kunnen de professionals werkzaam bij gemeenten beoordelen of een ontwerp hittebestendig is.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 12 juni 2018