Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Achieve

Kopzorgen: hoofdpijn en kaakklachten

Promotieonderzoek

Project

Het project 'Kopzorgen' houdt zich bezig met het fysiotherapeutisch zorgproces bij hoofdpijn en kaakklachten. De fysiotherapeut is een specialist op het gebied van het bewegingsapparaat, waar het musculoskeletale systeem onder valt. Daarom is de (gespecialiseerde) fysiotherapeut nauw betrokken bij de diagnostiek en behandeling van patiënten met hoofdpijn en TMD. Echter is hier nog weinig informatie over te vinden in de wetenschappelijke literatuur.

Hoofdpijn
Financiering: NWO promotiebeurs
Promotoren: prof. dr. Ria Nijhuis – van der Sanden (Radboud UMC Nijmegen) en prof. dr. Raoul Engelbert (HvA) 
Co-promotoren: dr. Caroline Speksnijder (Radboud UMC Nijmegen en UMC Utrecht) en dr. Corine Visscher (ACTA)
Lectoraat: Fysiotherapie - Zorg op Maat

Hoofdpijn komt vaak voor, met een ‘lifetime’ prevalentie van 77%(1) – 91,3%(2). Spanningshoofdpijn komt het meest frequent voor (punt prevalentie 63,6%) gevolgd door migraine (puntprevalentie 14,7%).(1).

Hoofdpijn komt vaak samen voor met andere musculoskeltale aandoeningen, waaronder nekklachten(3) en temporomandibulaire disfunctie (TMD)(4). TMD is een overkoepelende term voor klachten in het kaakgewricht en kauwspieren.

Binnen dit promotietraject zijn er 5 projecten:

  • Project 1: de prevalentie van en associatie tussen diverse soorten hoofdpijn bij patiënten met TMD. 
  • Project 2: systematisch literatuuronderzoek naar de diagnostische middelen bij patiënten met TMD en hoofdpijn.
  • Project 3: het opstellen van patiëntprofielen.
  • Project 4: systematisch literatuuronderzoek naar de effectiviteit van fysiotherapie bij patiënten met TMD en hoofdpijn.
  • Project 5: explorerend onderzoek of e-Health een bijdrage kan leveren in de behandeling van patiënten met TMD en hoofdpijn.

Overkoepelende doelen zijn:

  • Inzicht in hoofdpijnklachten i.r.t. TMD.
  • Optimaliseren fysiotherapeutische zorg.
  • Transitie van zorg: medisch specialist ↔ fysiotherapie.

Naast de fysiotherapeut hebben veel (para)medische specialisaties baat bij de inzichten die dit onderzoek kan verschaffen. Multidisciplinaire behandeling bij deze populatie is erg wenselijk, waar veel disciplines in betrokken kunnen zijn: artsen, tandartsen, hoofdpijn verpleegkundigen, mondhygiënisten, psychologen, oefentherapeuten en fysiotherapeuten.

Stovner LJ, Andree C. Prevalence of headache in Europe: a review for the Eurolight project. J Headache Pain [Internet]. 2010;11(4):289–99. Available from: http://link.springer.com/10.1007/s10194-010-0217-0

Steiner TJ, Stovner L, Katsarava Z, Lainez J, Lampl C, Lantéri-Minet M, et al. The impact of headache in Europe: principal results of the Eurolight project. Headache Pain [Internet]. 2014;15(1):31. Available from: http://www.thejournalofheadacheandpain.com/content/15/1/31

Ashina S, Bendtsen L, Lyngberg AC, Lipton RB, Hajiyeva N, Jensen R. Prevalence of neck pain in migraine and tension-type headache: A population study. Cephalalgia [Internet]. 2015;35(3):211–9. Available from: http://cep.sagepub.com/content/35/3/211\nhttp://cep.sagepub.com.ezproxy.ugm.ac.id/content/35/3/211.full\nhttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24853166

Ballegaard V, Thede-Schmidt-Hansen P, Svensson P, Jensen R. Are headache and temporomandibular disorders related? A blinded study. Cephalalgia. 2008;28(8):832–41.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 28 november 2016