Techniek Stagebureau

De contacten met het bedrijfsleven zijn belangrijk om de kennis van de praktijk up-to-date te houden en om studenten goed voor te bereiden op hun latere beroepspraktijk. Studenten doen in hun derde en/of vierde jaar kennis op in het werkveld en brengen vanuit hun achtergrond ook kennis en innovatie in. Bovendien nemen ze, door het uitvoeren van onderzoeken, ondernemers werk uit handen.

Stagebureau Techniek

Stagebureau Techniek beheert de interne vacaturebank voor stages en afstudeeropdrachten voor de opleidingen van Faculteit Techniek; Aviation, Biomedische Technologie, Built Environment, Engineering, Forensisch Onderzoek, Logistics, Maritiem Officier, Technische Natuurkunde en Toegepaste Wiskunde.

Stages

Studenten kunnen een stage lopen in het eerste semester (september-januari) of het tweede semester (februari-augustus). Uitzonderingen hierop is de opleiding Maritiem Officier waarbij studenten hun stage enkel in het eerste semester volgen en Toegepaste Wiskunde waarbij studenten geen stageperiode hebben maar hun opleiding (kunnen) afronden met een afstudeeropdracht bij een bedrijf.

Afstudeeropdrachten

Onderzoeks- en praktijkopdrachten vanuit het bedrijfsleven resulteren regelmatig in afstudeeropdrachten. Meestal gaat het om technisch onderzoek en praktijkgerichte opdrachten waar bedrijven zelf niet aan toekomen, maar die wel de potentie hebben rendement op te leveren. Deze projecten worden door één of meerdere studenten uitgevoerd. Faculteit Techniek biedt theoretische ondersteuning en specifieke begeleiding door docenten en bedrijven profiteren van de resultaten van de onderzoeks- en praktijkopdrachten.

Aanmelden

Wilt u een stage en/of afstudeeropdracht aanbieden? Download dan het onderstaand formulier en vul dit in. Problemen met invullen? Sla het formulier eerst op bij uw documenten en vul daarna het formulier in. Het ingevuld formulier kunt u vervolgens mailen naar stage-techniek@hva.nl.

Download het aanmeldingsformulier stages en afstudeerprojecten:

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 8 december 2022