Techniek Stagebureau

De contacten met het bedrijfsleven zijn belangrijk om de kennis van de praktijk up-to-date te houden en om studenten goed voor te bereiden op hun latere beroepspraktijk. Studenten doen kennis op in het werkveld en brengen vanuit hun achtergrond ook kennis en innovatie in. Bovendien nemen ze, door het uitvoeren van onderzoeken, ondernemers werk uit handen.

Stagebureau Techniek

Stagebureau Techniek coördineert stages en afstudeeropdrachten voor de opleidingen Aviation, Built Environment, Engineering, Forensisch Onderzoek, Logistics Engineering, Logistiek en Economie, Maritiem Officier en Toegepaste Wiskunde.

Afstudeeropdrachten

Onderzoeks- en praktijkopdrachten vanuit het bedrijfsleven resulteren regelmatig in afstudeeropdrachten. Meestal gaat het om technisch onderzoek en praktijkgerichte opdrachten waar bedrijven zelf niet aan toekomen, maar die wel de potentie hebben rendement op te leveren. Deze projecten worden door één of meerdere studenten uitgevoerd. Faculteit Techniek biedt theoretische ondersteuning en specifieke begeleiding door docenten en bedrijven profiteren van de resultaten van de onderzoeks- en praktijkopdrachten.

Aanmelden

Wilt u een stage en/of afstudeeropdracht aanbieden? Download dan het onderstaand formulier en vul dit in. Problemen met invullen? Sla het formulier eerst op bij uw documenten en vul daarna het formulier in. Het ingevuld formulier kunt u vervolgens mailen naar stage-techniek@hva.nl.

Download het aanmeldingsformulier stages en afstudeerprojecten:

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 22 maart 2022