Helpende hand in de stad

Bij de Bonusklas ondersteunen jaarlijks 70 eerstejaars studenten 200 kinderen in het stadsdeel Nieuw-West. De Bonusklas helpt kinderen bij het vergroten van hun woordenschat en leerplezier en betrekt de ouders hierbij.

Projectmedewerker Emma van Schooten zet zich samen met studenten van de sociale HvA-opleidingen in voor de Bonusklas. De activiteiten richten zich op taal, talent, sociaal-emotionele en motivatieontwikkeling van basisschoolkinderen uit stadsdeel Nieuw-West. Derdejaarsstudenten Pedagogiek en Toegepaste Psychologie coördineren deze programma's. Afstudeerstudenten dragen bij aan de doorontwikkeling en verrijking van de inhoud.

BOOT

Het initiatief van De Bonusklas komt vanuit BOOT. Naast dit initiatief kent BOOT binnen het thema Jeugd & Educatie ook De Keukentafel. Een programma waarbij studenten bij gezinnen in Nieuw-West en Zuidoost thuis komen. De studenten adviseren de kinderen en het gezin tijdens huisbezoeken: van het creëren van een fijne plek om het huiswerk te maken tot tips over hoe ouders de woordenschat van hun kind spelenderwijs kunnen vergroten.

BOOT is de kenniswinkel van de Hogeschool van Amsterdam en staat voor Buurtwinkel voor Onderwijs, Onderzoek en Talentontwikkeling. Daar geven studenten onder begeleiding van docenten onder meer aandacht aan het thema kansen(on)gelijkheid. BOOT-locaties staan midden in de wijk en verbindt het onderwijs met de stad en met grootstedelijke vraagstukken. Dit gebeurt in samenwerking met de stadsdelen van de gemeente Amsterdam en woningcorporaties.

Meer informatie

-De Bonusklas
-De Keukentafel

Wat doe jij met de stad?

Kinderen een steuntje in de rug geven met de Bonusklas: deze HvA'ers maken er een punt van.
Ben je ook bezig met een project voor de stad? Wordt Amsterdam een stukje beter door jouw initiatief? Wij maken er een punt van!

Stuur jouw project of initiatief naar: punt@hva.nl

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 4 januari 2019