Missie

12 Resultaten

De HvA is een kennisinstelling die met een breed aanbod aan beroepsonderwijs een grote variëteit aan studenten opleidt die hun talenten maximaal ontplooien om zelfstandig en op een hoog niveau hun professie uit te oefenen. Door de koppeling van onderwijs en praktijkgericht onderzoek draagt de HvA bij aan de vernieuwing van de beroepspraktijk en de samenleving in en om een internationaal georiënteerd Amsterdam.

Visie

De visie bestaat uit vier pijlers; student, kennisinstelling, samenwerken en Amsterdam.
LEES MEER OVER DE VISIE VAN DE HVA

Visie en missie in de praktijk

Hieronder een aantal cases om te laten zien hoe de HvA dit in de praktijk brengt.

In 2018 zijn de missie en visie geactualiseerd.