Duurzame ontwikkeling

Duurzaamheid is een belangrijk thema voor de HvA. Er is aandacht voor duurzaamheid in onderwijs en onderzoek en ook in bedrijfsvoering en gedrag. Dat heeft zich in het instellingsplan 2021-2026 vertaald in ambities en beloftes. Met de benoeming van Kate Raworth als Professor of Practice haalt de HvA heel veel kennis en ervaring binnen op het gebied van duurzaamheid en inclusie.

De HvA hanteert als basisbeginsel van duurzame ontwikkeling de definitie zoals die geformuleerd is in het Brundlandt rapport “Our Common Future ” uit 1987:

“Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”.

De HvA heeft zich verbonden aan de zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Hieruit komt de keuze voor drie centrale thema’s in de strategische ontwikkeling in de komende jaren:
-duurzaamheid
-diversiteit & inclusie en
-digitalisering.
Inhoudelijk komen deze thema’s aan de orde in onze onderwijscurricula en onderzoeksprogramma’s. Elke student leert duurzaamheid, diversiteit & inclusie en digitalisering als vanzelfsprekende en belangrijke onderdelen van het beroep en van hedendaags burgerschap kennen en hanteren. Daarnaast zijn ze prominent zicht- en voelbaar in alles wat we doen binnen onze hogeschool. Duurzaamheid, diversiteit & inclusie en digitalisering kleuren ons studenten- en personeelsbeleid en onze bedrijfsvoering.

De HvA richt zich niet enkel op de ecologische kant van duurzaamheid maar erkent ook het sociale karakter. Een duurzame toekomst gaat immers over mens én planeet. Diversiteit, inclusie en sociale rechtvaardigheidsthema’s zijn daarom onlosmakelijk verbonden met duurzaamheid. Binnen de HvA zijn er diverse sociale netwerken die zich inzetten voor een diverse en inclusieve hogeschool, zoals Debatcentrum FLOOR , Diversity Hub , HvA Pride , Limitless en SeSi Community Center .

Het traineeprogramma is ontwikkeld om een stimulans te geven aan het bereiken van de doelen op het gebied van diversiteit en inclusie. Daarnaast is in het Gender Equality Plan omschreven wat onze hogeschool doet om gendergelijkheid te bevorderen.

De HvA heeft de Sustainable Development Goals van de VN onderschreven. Daarnaast wordt er onderzocht wat het betekent voor de HvA om, in lijn met Kate Raworth’s economische model, in 2030 “binnen de Doughnut” te opereren.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 21 maart 2023