Hogeschool van Amsterdam

BOOT

De Bonusklas

Project

De Bonusklas is voor kinderen uit groep 3 tot en met 6 van het basisonderwijs uit Slotermeer en Geuzenveld. Belangrijke pijlers binnen De Bonusklas zijn het vergoten van leerplezier, woordenschat, sociaal-emotionele en schoolse vaardigheden en het stimuleren van talentontwikkeling.

De Bonusklas kent twee pijlers: enerzijds biedt De Bonusklas wekelijkse ondersteuning aan kinderen en anderzijds worden activiteiten georganiseerd om de ouderbetrokkenheid te vergroten. De Bonusklas richt zich specifiek op het vergoten van leerplezier, woordenschat, sociaal-emotionele en schoolse vaardigheden en het stimuleren van talentontwikkeling van kinderen uit groep 3 t/m 6. Daarnaast draagt De Bonusklas ook bij aan ouderbetrokkenheid door ouders mee te laten draaien tijdens de ondersteuning. Ook worden zij uitgenodigd informatieve bijeenkomsten en terugkerende oudergesprekken.

De ondersteuning aan kinderen en ouders wordt uitgevoerd door studenten van verschillende opleidingen van de Hogeschool van Amsterdam. Jaarlijks worden er gemiddeld 200 kinderen geholpen door ruim 60 eerstejaarsstudenten. Deze studenten zijn afkomstig van de volgende opleidingen: Pedagogiek, Social Work en Toegepaste Psychologie.

De eerstejaarsstudenten worden begeleid door derdejaarsstudenten Pedagogiek en Toegepaste Psychologie die hun stage vorm geven door het programma te coördineren. Afstudeerstudenten dragen bij aan de doorontwikkeling en verrijking van de inhoud van het programma.

Binnen De Bonusklas wordt samengewerkt met een groot aantal basisscholen en de gemeente Amsterdam. Daarnaast wordt samengewerkt met diverse andere maatschappelijke partners in de wijk zoals de Ouder-en KindTeams, Stichting Leergeld, het Jongerencultuurfonds, taalaanbieders, Madi’s, SKC, WeekendAcademie, Studiezalen, VoorUit, de Vu en UvA.

Wilt u meer weten over het programma, heeft u interesse in deelname of kent u een kind/gezin dat geschikt is om deel te nemen aan De Bonusklas, vraag dan meer informatie aan via bonusklas@hva.nl.

Gepubliceerd door  BOOT 13 november 2019

Project Info

Startdatum 01 jan 2010

Contact

bonusklas@hva.nl

Locatie

Buurtcampus Nieuw-West

Albardakade 3

1067 DD Amsterdam

020-613 0804