Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Iets voor jou?

Wil je graag werken in het basisonderwijs én een opleiding volgen op universitair niveau? Kies dan voor de Universitaire Pabo van Amsterdam (UPvA). Bij de UPvA volg je een geïntegreerd programma met een sterke koppeling tussen onderzoek en onderwijspraktijk. Na 4 jaar studeer je af met 2 diploma's: de hbo-bachelor leraar basisonderwijs en de wo-bachelor pedagogische wetenschappen.

Schrijf je in
Bachelor Universitaire Pabo van Amsterdam: Iets voor jou?

Begin jij na de zomer met Universitaire Pabo van Amsterdam voltijd? Wij hebben alle belangrijke info voor je op een rijtje gezet.

Ga naar Start Opleiding

Dit ga je doen

Je volgt een gevarieerd programma: een stage op een basisschool, onderzoeksvaardigheden en vakken als (Ontwikkelings)psychologie, Pedagogische Wetenschappen, Onderwijskunde, Onderzoekend en Ontwerpend Leren, Taal en Rekenen komen aan bod. De HvA en de UvA verzorgen deze opleiding samen.

Bachelor Universitaire Pabo van Amsterdam: De opleiding
Jaar 1

In jaar 1 leer je onder andere de basis over pedagogiek en onderwijskunde. Je loopt 1 dag per week stage op een basisschool. De activiteiten tijdens je stage richten zich op 2 niveaus: op jouw eigen vaardigheden als docent primair onderwijs en op het uitvoeren van academisch onderzoek.

Jaar 2

In jaar 2 ga je dieper in op de didactiek van de schoolvakken. Je bekwaamt je verder in het ambacht van lesgeven en het op wetenschappelijk niveau benaderen en onderzoeken van vraagstellingen.

Jaar 3

In jaar 3 staat de zorg voor leerlingen centraal en focus je op de integratie van schoolvakken. Ook doe je een keuzestage die je zelf mag inrichten op het gebied van onderwijs.

Jaar 4

In jaar 4 staat het afronden van de opleiding centraal. Tijdens je LiO-stage (Leraar in Opleiding) functioneer je als zelfstandige docent. Met een van de onderzoeksscholen zet je een eigen onderzoek op dat aansluit bij de ontwikkeling van de school.

Bekijk het studieprogramma

Toelatingseisen

Vwo en hbo-propedeuse

Met een vwo-diploma kun je met elk profiel toelating aanvragen bij de UPvA. Als je instroomt vanuit het hbo dan gelden er aanvullende instroomeisen.

Lees meer over toelating

Benodigde tijd

40 uur per week

Bij een volledig programma heb je circa 12 contacturen per week en loop je 8 uur per week stage. Daarnaast werk je 20 uur aan projecten, opdrachten en het voorbereiden van lessen en tentamens.

Lees meer over studielast

Kosten

Collegegeld en extra kosten

Houd naast het jaarlijks vastgestelde collegegeld rekening met extra kosten voor boeken, readers en vakmaterialen van ongeveer € 600 per jaar.

Lees meer over studiekosten

Waarom de Universitaire Pabo van Amsterdam?

Leraar met leerlingen
  • De opleiding is kleinschalig en laagdrempelig. Je hebt veel contact met medestudenten en docenten.
  • De opleiding biedt een geïntegreerd onderwijsprogramma met een sterke koppeling tussen theorie en praktijk.
  • Het onderwijsprogramma is speciaal voor de UPvA ontwikkeld in afstemming met het onderwijsveld.
  • Na het afronden van de UPvA ontvang je 2 diploma’s: de hbo-bachelor leraar basisonderwijs en de wo-bachelor pedagogische wetenschappen (vrije opleiding).

Voor wie?

Lerares geeft uitkeg aan leerlingen
  • Je wilt voor de klas staan en een universitaire studie pedagogische wetenschappen volgen.
  • Je wilt kinderen het beste uit zichzelf laten halen.
  • Je hebt de ambitie én het lef om in een stadse omgeving het verschil te maken in het onderwijs.
  • Je wilt onderzoek doen naar leren en leerresultaat.