Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Hoeveel tijd kost deze opleiding?

De opleiding duurt vier jaar en je hebt 42 lesweken van gemiddeld 40 uur per week.

De studie omvat 240 studiepunten verdeeld over 48 maanden. Je krijgt onder andere hoorcolleges, werkgroepen, onderzoeksopdrachten en workshops. Ook loop je stage op een basisschool. Je volgt lessen in je eigen groep van de Universitaire Pabo van Amsterdam, een aantal hoorcolleges volg je met studenten van de UvA-bachelor Pedagogische wetenschappen. Je vorderingen beoordelen we via tentamens, papers, onderzoeksverslagen en praktijkbeoordelingen over de stage. De studielast per week is 40 uur. Deze bestaan uit circa 12 uur onderwijs, 8 uur stage en 20 uur zelfstudie.

Bindend Studieadvies (BSA)

In het 1e studiejaar moet je bij de faculteit Onderwijs en Opvoeding minimaal 48 studiepunten halen om door te mogen naar het 2e studiejaar. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Haal je niet dit minimale aantal studiepunten, dan ontvang je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Met je coach of studiebegeleider bespreek je dan of je bij een andere opleiding beter op je plek bent.