Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

Communication and Multimedia Design

In het eerste anderhalf jaar doe je basiskennis en skills op die je helpen je te ontwikkelen tot een ontwerper van interactieve digitale producten. We maken alles wat digitaal is en werken vanuit de gebruiker en andere stakeholders. Je maakt digitale applicaties en zorgt dat deze overdraagbaar zijn zodat een ontwikkelaar er verder mee kan. Je werkt multidisciplinair en bent altijd bezig met het ontwerpen van oplossingen. Daarna verdiep of verbreed je je ontwerpcompetenties in de profileringsfase. Het laatste halfjaar is gereserveerd voor het afstuderen. Dan kun je aan de slag als startend digital designer in diverse (internationale) organisaties.

 

Studieloopbaanbegeleiding (SLB)

Een studieloopbaanbegeleider is een CMD-docent die jou coacht gedurende jouw gehele studie. Je begeleider is er om mee te sparren over jouw studieproces. Bij coaching reflecteer je over de juiste mindset als ontwerper: proactief, verantwoordelijk, innovatief, flexibel en het leveren van je beste werk. Het SLB-traject staat in dienst van de verwerving van deze mindset en de juiste competenties.

Studieloopbaanbegeleiders zijn in de eerste plaats coaches die begrip en onbegrip kunnen tonen en studenten een spiegel voorhouden zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Reflectie op de eigen ontwikkeling staat centraal. Elke CMD-student krijgt vier jaar een studieloopbaanbegeleider naast zich die hem helpt zich optimaal te ontwikkelen tot een authentiek en volwassen CMD’er die startbekwaam is aan het eind van de studie en zijn werkzame leven invulling kan geven.

Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 11 december 2019