Kenniscentrum Techniek

Elke dag bezig om de wereld te verbeteren

5 vragen aan… lector Jeroen Kluck

25 okt 2022 15:39 | Kenniscentrum Techniek

Tijdens de Week van Ons Water (15 t/m 30 oktober 2022) staat het lectoraat Water in en om de Stad volop in de belangstelling. Maar wat doet een lector eigenlijk precies? Wat merken wij daarvan in ons dagelijks leven? En wat is er zo leuk aan onderzoek doen? We vroegen het lector Jeroen Kluck.

Wat houdt je werk als lector in?

‘Als lector zorg ik ervoor dat er praktijkgericht onderzoek plaatsvindt op de hogeschool. Daarbij werken onderzoekers, studenten, bedrijven en overheid samen aan oplossingen voor vragen uit de praktijk. Een van de allergrootste uitdagingen voor de mensheid is momenteel de klimaatverandering. Binnen het lectoraat Water in en om de Stad onderzoeken we hoe steden zich kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat en de bijbehorende hitte, droogte en wateroverlast.’

Waarom vind jij dit zo belangrijk?

‘Ik zie de klimaatverandering als grote dreiging voor de wereld. Door hierover uitleg te geven, hoop ik mensen bewust te maken van de ernst van de situatie en ze te laten inzien hoe zij zelf hun steentje kunnen bijdragen. Bijvoorbeeld door minder energie te verbruiken of zuiniger met schaarse grondstoffen om te gaan. Daarnaast wil ik via mijn werk als lector aantonen wat we kunnen doen om de stad hitte-, regen- en droogtebestendig te maken. Daarmee helpen we als hogeschool het werkveld vooruit, zoals gemeenten die hun stad toekomstbestendig willen inrichten. Maar ook studenten profiteren van het onderzoek, omdat de kennis die het oplevert direct wordt verwerkt in de lessen. Zo blijven zij steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Verder wordt ook de wetenschap geholpen met de nieuwe inzichten die we opdoen.’

Wat merken wij in ons dagelijks leven van het onderzoek dat jij doet?

‘Ook al ben je je er misschien niet van bewust, als stadsbewoner krijg je de gevolgen van ons onderzoek zeker mee. Op basis van onze inzichten worden steden namelijk anders ingericht om ze aan te passen aan het veranderende klimaat. Zo kwam uit het project Hittebestendige stad naar voren dat elke woning in de stad binnen 300 meter van een aangename, koele plek moet liggen. Dus zie jij op een plein bij jou in de buurt extra bomen verschijnen? Dan komt dat misschien wel door onze richtlijn.

Ook van het project De waterbergende weg zijn de gevolgen direct merkbaar. Steeds meer gemeenten kiezen nu voor waterdoorlatende wegen, waar het regenwater doorheen zakt. Dit zorgt ervoor dat straten na een flinke plensbui niet overstromen en dat er meer grondwater beschikbaar is. Als het lange tijd droog is, drogen bomen daardoor minder snel uit.

Een ander project is Hitte in de woning . Om woningen energiezuinig te maken, zijn woningbouworganisaties momenteel veel aan het renoveren. Dat is natuurlijk positief, maar we moeten opletten dat deze goed geïsoleerde woningen in de zomer niet te heet worden. Daarom onderzoeken wij nu hoe je de opwarming, bijvoorbeeld met zonwering en ventilatie, kunt beperken.’

Jeroen Kluck (rechts) tijdens een hittemeting

Is het naast nuttig ook leuk om onderzoek te doen?

‘Zeker, onderzoek doen is erg leuk! Ik ben elke dag bezig met een relevant onderwerp waarmee ik de wereld een stukje kan verbeteren. Daarbij werk ik samen met een groep jonge, enthousiaste onderzoekers die hetzelfde doel voor ogen hebben. En het mooie is dat we het resultaat van ons werk direct terugzien in de stad, dat maakt het heel tastbaar. We zijn ook vaak op locaties in de stad te vinden om metingen uit te voeren. Voor De waterbergende weg zetten we bijvoorbeeld een straat af en laten we een tankwagen met water leeglopen. Dan bestuderen we hoe snel het water wegzakt en hoe effectief de waterdoorlatende weg is.’

Waar ben je trots op?

‘We hebben in 2017 een boek uitgebracht: Het klimaat past ook in uw straatje . Voor tien woonstraten in uiteenlopende wijktypen hebben we laten zien wat de huidige situatie is, hoe de straat eruitziet na een hevige regenval, en welke drie varianten er zijn voor een klimaatbestendige inrichting. Doordat we heel concrete voorbeelden gebruikten, heeft het boek veel effect gehad. Allerlei gemeenten gebruiken het nu als uitgangspunt bij het herinrichten van straten. Daar ben ik wel trots op!’