Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Doorontwikkeling TM21 Toolkit

Afgestudeerd op het digitaliseren van de toolkit TM21

1 jun 2021 00:00 | Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie

Shalien Gieske, is afgestudeerd op het onderzoek bij het lectoraat Creative Media for Social Change voor concept- en prototypeontwikkeling van het digitaliseren van de Toolkit voor tentoonstellingsmakers van de 21ste eeuw (TM21).

Vanuit eerder onderzoek “Tentoonstellingsmakers van de 21ste eeuw” is er de toolkit TM21 ontwikkeld als hulpmiddel voor het evalueren van ontwerpbeslissingen bij het maken van tentoonstellingen. De toolkit is getest en ingezet bij verschillende musea en wordt erg goed ontvangen. Met een Top-up project is invulling gegeven aan de doorontwikkeling van de TM21 Toolkit. Uit evaluatie gesprekken en workshops is er bij de doelgroep aangegeven dat er behoefte is aan digitale ondersteuning bij het gebruik van de toolkit.

In het afstudeeronderzoek heeft Gieske onderzocht waar die ondersteuning precies nodig is en wat de digitale invulling hiervan zal zijn. Vanuit expertise die ze heeft opgedaan tijdens haar opleiding Communication Multimedia Design (CMD) is ze een onderzoek gestart “Hoe kan digitalisatie bijdragen aan een betere doorloop van de toolkit, waardoor deze optimaal ingezet kan worden en (toekomstige) tentoonstellingsmakers beter geholpen worden tijdens het ontwerpproces van een tentoonstelling?”

Methode

De afstudeerscriptie bestaat uit 3 documenten: een product biografie, de design rationale en een filmpje waarin het prototype wordt uitgelegd. In haar afstudeerscriptie maakt ze gebruik van verschillende onderzoeksmethoden waarmee ze de (deel)vragen beantwoord. Zoals participant observatie en doelgroep analyse met costumer journeys, persona’s en een empathie map. Het digitale ontwerp is op basis van task en user Flow en A/B testing Alle producten zijn te lezen op de projectpagina van het top-up project doorontwikkeling TM21 toolkit.

Conclusie

Gieske ontwierp een prototype van de toolkit TM21 dat hulp biedt bij het fysieke spelbord. Dit prototype speelt in op de behoefte aan sturing en structuur, digitalisatie en versimpeling. Het product biedt ondersteuning voor alle fases op één centrale plek en zorgt in samenwerking met de toolkit voor een betere doorloop van het ontwerpproces. De gebruiker blijft door het gebruik van een mobiel device verbonden met het fysieke spelbord en wordt hierbij niet afgeleid door ingewikkelde handelingen. Hierdoor wordt het creatieve proces niet verstoord. Het uiteindelijke doel, zo concludeerd Gieske, wordt optimaal en adequaat bereikt: het bieden van handvatten om tentoonstellingen te ontwerpen op belevingsniveau, zodat de bezoekersbeleving verbeterd wordt en er extra waarde aan de tentoonstelling ontstaat.

Ook andere aanbevelingen worden meegenomen in eventuele doorontwikkeling. Zoals een timerfunctie, die een duidelijk kader kan bieden aan de tijd die besteed wordt aan een bepaald onderdeel. Het startmoment te versoepelen door het gebruik van een icebreaker dat geïmplementeerd kan worden. Door te starten met een quiz of spel, wordt de groep opgewarmd en interactie onder de deelnemers gecreëerd. Dit kan bijdragen aan een effectievere start en betrokkenheid tijdens het ontwerpproces. Tenslotte adviseert ze om in vervolgonderzoek aandacht te besteden hoe de toolkit internationaal of flexibeler verder ontwikkelt kan worden.