De HvA vraagt aandacht voor Wereldvluchtelingendag

20 jun 2023 10:39 | Studentenzaken

Op 20 juni is het Wereldvluchtelingendag; een internationale dag die door de Verenigde Naties in het leven is geroepen om vluchtelingen over de hele wereld te eren. Op deze dag vieren we de kracht en moed van mensen die gedwongen zijn hun thuisland te ontvluchten om te ontsnappen aan conflicten of vervolging. Ook aan de HvA studeren studenten met een vluchtachtergrond, jaarlijks starten er zo’n 100 statushouders met een opleiding aan de HvA.

Twee van hen zijn Fadi Shhadeh en Amjad Almatni. Beiden zijn gevlucht uit Syrië en werken ook bij het platform Students that Matter. Fadi woont sinds 2015 in Nederland en studeert Built Environment aan de HvA.

Amjad studeert nu nog Verpleegkunde, maar stapt volgend jaar over naar Bestuurskunde. Binnen de HvA heeft hij inmiddels een indrukwekkende staat van dienst. Hij werd verkozen tot HvA'er van het Jaar , zette stagediscriminatie op de kaart, vroeg aandacht voor de Iraanse gemeenschap , en werd onlangs verkozen in de Medezeggenschapsraad.

Op 17 juni was Amjad te gast in het NPO-radioprogramma The Mind Game , waarin hij vertelt over zijn eenzaamheid toen hij net in Nederland was, de taal niet sprak en niet wist hoe hij aansluiting bij anderen kon vinden. En hoe hij deze mentale strijd weer te boven is gekomen met hulp van anderen.

Studenten in het Taalschakeltraject

Wat doet de HvA voor vluchtelingstudenten?

Om studenten met een vluchtachtergrond zo goed mogelijk te kunnen begeleiden tijdens hun opleiding, hebben we verschillende ondersteuningsmogelijkheden.

Platform Students that Matter en samenwerking UAF

Amjad en Fadi zijn allebei actief betrokken bij Students that Matter (StM). De HvA en het UAF werken in dit programma intensief samen om statushouderstudenten zo goed mogelijk te begeleiden bij hun studie en gezelligheid en ontspanning te bieden. Aan het begin van het studiejaar organiseert StM een kickoff om statushouderstudenten welkom te heten aan de HvA. Ook biedt StM statushouderstudenten tutoren bij taal- en studievaardigheden, een studentmentor+ programma waar eerstejaarsstudenten gekoppeld worden aan een ouderejaarsbuddy.

Amjad: ‘Soms moet je emotionele onderwerpen behandelen, maar dat is juist wat mij motiveert om verder te gaan met mij werk bij StM.’

Fadi: ‘De aardbeving in Syrië en Turkije en de brand in Riekerhaven hebben mij geïnspireerd hoe wij binnen de HvA één gemeenschap zijn. Dat heeft mij het enthousiasme gegeven om mij verder in te zetten voor de StM community.’

Taalschakeltraject

In het Taalschakeltraject kunnen statushouders tegelijkertijd inburgeren en zich voorbereiden op een studie. Naast Nederlands als tweede taal volgen zij studievaardigheden, vakken zoals wiskunde en geschiedenis en krijgen ze studiekeuzebegeleiding. Sinds vorig jaar werkt de HvA samen met de VU en kunnen statushouders uit de regio Amsterdam zich voorbereiden op een studie op mbo3/4-, hbo- of wo-niveau.

Studenten in het Taalschakeltraject

Onderwijs- en examenregeling (OER)

Op de HvA is een aantal afspraken in de OER vastgelegd voor vluchtelingstudenten die met een diploma Staatsexamen NT2 zijn ingestroomd. Zo kunnen zij de eerste twee jaar van hun studie woordenboeken gebruiken tijdens tentamens en mogen ze langer over hun tentamens doen.

Andere trajecten voor statushouders

Statushouders brengen veel kennis en ervaring mee naar Nederland, maar kunnen dit lang niet altijd optimaal inzetten. Obstakels zijn vaak taal, diploma’s en kennis van het Nederlandse werkveld.

Op meerdere plekken in de HvA zijn initiatieven gestart om statushouders te laten oriënteren op studie en beroep. Voorbeelden zijn Wereldburgers voor de Klas voor gevluchte bètadocenten (FOO), Statushouders in de Zorg voor zorgprofessionals (FG), en volgend jaar start WorldcITizins@work (Make IT work). Studentenzaken verzorgt NT2-onderwijs en studievaardigheden in deze trajecten.

Vlnr: Rosa, Amjad, Rebecca, Fadi en Lisa van Students that Matter voorafgaand aan de Nacht van de Vluchteling

Nacht van de vluchteling

In de nacht van 17/18 juni liepen meerdere HvA’ers mee in de Nacht van de Vluchteling, waaronder Eef de Rijk, Rebecca Krikke, Rosa van der Zwet en Lisa Bol vanuit Students that Matter. 'Wij liepen 20 km, wat natuurlijk niets is vergeleken met de afstanden die mensen op de vlucht moeten overbruggen die op zoek zijn naar een veilige basis. Toch zijn we blij dat we hiermee maar liefst 772 euro hebben opgehaald om deze mensen in noodsituaties te helpen.'

Vanuit Communicatie en Creative Business liepen Suzanne Okkes en Ruben Wissing mee, de 40 km maar liefst, om zo aandacht te besteden aan dit belangrijke thema. Zij haalden 1882 euro op.

In totaal heeft De Nacht van de Vluchteling maar liefst 1,3 miljoen euro opgehaald!

Tentoonstelling

Students that Matter ontwikkelt een expositie over jongeren met een vluchtachtergrond, waarin zij vertellen over hun ervaringen met studeren en wonen in Nederland als nieuwkomer en hun dromen en wensen voor de toekomst. Deze expositie is begin volgend studiejaar te zien op verschillende locaties op de HvA.

Meer weten?

Meer weten over vluchtelingstudenten aan de HvA? Neem contact op met Students that Matter via studentsthatmatter@hva.nl.

Studenten in het Taalschakeltraject