Nationale Energie Week: de energietransitie in de praktijk

13 okt 2022 10:02 | Afdeling Communicatie

Of we nu minder afhankelijk willen worden van Russisch gas, of gewoon omdat Nederland de CO2-uitstoot dient terug te dringen, we kunnen om vele redenen niet om de energietransitie heen. Bij de HvA onderzoeken we op heel veel manieren hoe we kunnen verduurzamen. In de Nationale Energie Week zetten we een aantal van deze initiatieven in het zonnetje.

Hoe krijg je mensen mee in de energietransitie?


Het betrekken van bewoners bij de energietransitie stuit regelmatig op scepsis. Of het nu gaat om de plaatsing van windmolens of om de kosten van verduurzamingsmaatregelen. Hoe krijg je burgers mee? Dat is de vraag die centraal staat in het grote onderzoek dat HvA uitvoert samen met andere hogescholen, universiteiten, gemeenten en bedrijven.

“De omslag naar duurzame bronnen voor verwarmen en koken in onze woningen is één van de grote uitdagingen van onze generatie. Professionals pakken dit nu vaak grootschalig en met veel nadruk op techniek aan. In dit project onderzoeken we hoe bewoners en hun wensen en leefwerelden meer centraal kunnen staan. Dit is cruciaal om deze omslag te bereiken", aldus lector Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken Stan Majoor.

Verduurzaming in de Indische Buurt

Maatregelen om energie te besparen kunnen dus op weerstand rekenen. Maar wat doe je als het voor mensen simpelweg financieel niet haalbaar is? Waar haal je namelijk het geld vandaan als je na huisvesting en levensonderhoud iedere maand amper nog iets over houdt. Voor veel gezinnen in de Indische Buurt is dit de realiteit. Loes Kreemers en collega’s van het lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad keken samen met de Gemeente Amsterdam hoe deze groep mensen geholpen kan worden bij duurzame gedragsverandering die goed is voor het klimaat en voor hun portemonnee.

Een nieuw systeem voor lokale en hernieuwbare energie opwekking

Als hele wijken van het gas af moeten, betekent dat ook de energie die in die huizen gebruikt wordt ergens vandaan komt. Regelmatig hoor je tegenwoordig dat het energienet in delen van Nederland de toegenomen vraag naar elektriciteit niet aankan.

De energietransitie vraagt dus een overgang van een energiesysteem met centrale, veelal fossiele opwek naar een systeem met lokale, hernieuwbare opwek die afhankelijk is van de weersomstandigheden en seizoenen. Op 13 oktober laten onderzoekers van de HvA zien wat ze op dat gebied allemaal doen.

Van energieverbruik, naar energieopbrengst

In een ideale wereld verbruiken steden straks geen energie, maar leveren ze energie op. Dat is kortgezegd de ambitie van het project ATELIER. In de wijk Buiksloterham in Amsterdam-Noord wordt gewerkt aan een zogeheten Positive Energy District. En dat is nog eenvoudige opgave, zo legt lector Energie & Innovatie Renee Heller uit. “Het gaat bij PED's om een totaalconcept, flexibiliteit is heel belangrijk. Het waait immers niet elke dag en de zon schijnt niet altijd. We kunnen dus niet op elk moment over elke vorm van duurzame energie beschikken. Daarom is het, naast het combineren van verschillende technologieën, verstandig om duurzame energie op te slaan.”