Centre of Expertise Urban Vitality

Oudercontact gezonde leefstijl in peuteropvang

Een verkennende studie naar oudercontact rondom gezonde voeding eten en bewegen

Project

In Amsterdam heeft 1 op de 5 kinderen overgewicht of obesitas. Bij kinderen van ouders met een lage sociaaleconomische achtergrond en/of migratieachtergrond ligt het percentage zelfs hoger. Kinderen met (ernstig) overgewicht ondervinden vaak fysieke en psychosociale problemen. De peuteropvang is een omgeving waar pedagogische medewerkers regelmatig contact hebben met ouders. Tijdens deze oudercontactmomenten besteden pedagogisch medewerkers nog weinig aandacht aan voeding en beweging; belangrijk voor een gezonde (gewichts)ontwikkeling bij kinderen. Hoe gebruiken pedagogisch medewerkers het oudercontact optimaal om gezond eet- en beweeggedrag van peuters te stimuleren?

Het lopende onderzoeksproject ‘PreSchool@HealthyWeight’ richt zich op de rol van de pedagogisch medewerker in de kinderopvang. Hoe kan de medewerker gezond voedings- en beweeggedrag aan peuters overbrengen? Hiervoor gebruiken onderzoekers de bestaande methodes ‘Een Gezonde Start’ en ‘PLAYgrounds’. Beide methodes bieden pedagogisch medewerkers echter nog te weinig handvatten om het contact met ouders over gezond eten en bewegen van peuters in te vullen.

Doel

Het verkennen van mogelijkheden om oudercontact rondom gezond eten en bewegen van peuters vorm te geven.

Methode

  • Het opzetten van een netwerk met experts op het gebied van:
  1. eten en bewegen van peuters;
  2. oudercontact bij lage sociaaleconomische status en migratieachtergrond.
  • Interviews met experts binnen het gevormde netwerk over oudercontact.
  • Literatuuronderzoek naar effectieve methoden voor contact met ouders en het in kaart brengen van voedings- en beweeggedrag van peuters.

Verwachte resultaten

Een rapport met de verzamelde kennis dat pedagogisch medewerkers kunnen gebruiken tijdens oudercontactmomenten.

Wat draagt het onderzoek bij aan de praktijk?

De resultaten van dit onderzoek deelt het projectteam met het werkveld en wordt gebruikt in een vervolgonderzoek. Bij het vervolgonderzoek betrekt het projectteam studenten van de HvA-opleidingen Voeding en Diëtetiek en Pedagogiek.

Partners

  • GGD Amsterdam
  • Impuls Kinderopvang – projectpartner
  • De Zoete Appel en Fitfood – diëtistenpraktijken
Gepubliceerd door  Urban Vitality 9 september 2019

Project Info

Startdatum 01 nov 2018
Einddatum 30 apr 2019