Centre of Expertise Urban Vitality

NUTRABCD

Onderzoek naar voedingspatronen van Amsterdamse kinderen

Project

Overgewicht en daaraan gerelateerde gezondheidsproblemen komen bovengemiddeld vaak voor bij Amsterdamse kinderen uit de lagere sociaaleconomische (SES) klasse en bij kinderen van niet-Nederlandse oorsprong. Over de exacte oorzaak is weinig bekend, maar voeding lijkt een belangrijke factor. Binnen het NUTRABCD-project onderzoekt het lectoraat Voeding en Beweging de voedingspatronen van Amsterdamse kinderen.

vrouw bij marktkraam groente en fruit

DOEL

Resultaten uit dit onderzoek bieden professionals in de gezondheidszorg meer inzicht in de relatie tussen voedingspatronen en gewichtsontwikkeling en de belangrijkste, sociaaleconomische voorspellers.

Daarnaast ontwikkelt het projectteam een screeningstool waarmee op een snelle manier de energie-inname van een kind in kaart wordt gebracht. Dit alles biedt professionals in de gezondheidszorg aanknopingspunten om een goed beeld te krijgen welke groepen jonge kinderen (en hun ouders) de belangrijkste doelgroepen zijn voor voedingsinterventies.

METHODE

De gebruikte data is afkomstig van de ABCD-studie (Amsterdam Born Children and their Development). Het NUTRABCD-onderzoek bestaat uit twee delen. Het eerste deel start met het vastleggen van een aantal voedingspatronen van vijfjarigen in Amsterdam.

Per voedingspatroon kijken de onderzoekers naar de relatie met etniciteit, SES en gewicht op vijf- en tienjarige leeftijd. En wordt bepaald welke sociaal-economische factoren het voedingspatroon van een vijfjarige het beste voorspellen.

In het tweede deel wordt een screeningstool ontwikkeld waarmee op een snelle manier de energie-inname van een kind in kaart wordt gebracht. De tool is gebaseerd op de verzamelde voedingsdata van Amsterdamse kinderen en kan makkelijk worden toegepast door professionals in de gezondheidszorg.

RESULTAAT

Het NUTRABCD-onderzoek geeft inzicht in de sociaal-economische factoren/voorspellers van voedingspatronen, die zijn gerelateerd aan overgewicht op vijf- en tienjarige leeftijd. Ook biedt het onderzoek een screeningstool waarmee op een snelle manier de energie-inname van een kind in kaart wordt gebracht. Het onderzoek draagt op deze manier bij aan effectievere bestrijding van overgewicht bij kinderen in een lagere SES-klasse.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Promovendus Viyan Rashid is verantwoordelijk voor de dagelijkse coördinatie van het NUTRABCD-onderzoek.

Vanuit het lectoraat Voeding en Beweging wordt zij begeleid door Peter Weijs en Mariëlle Engberink, in samenwerking met Mary Nicolaou van het AMC en Arnoud Verhoeff van de GGD Amsterdam.

Binnen dit project, dat samenhangt met de ABCD-studie, werkt het lectoraat samen met de UvA, het AMC, de ASSR en de GGD Amsterdam.

Het (promotie)project wordt gesubsidieerd vanuit de NWO-promotiebeurs voor leraren.

Gepubliceerd door  Urban Vitality 6 januari 2020

Project Info

vrouw bij marktkraam groenten en fruit
Startdatum 01 sep 2013
Einddatum 01 jan 2020