Centre of Expertise Urban Vitality

LION: een leefstijlinterventie voor ouderen in de wijk

Project

Zelfstandig wonende ouderen kunnen verschillende problemen hebben die hun kwaliteit van leven negatief beïnvloeden. Denk aan slechte voedingsgewoontes en onvoldoende beweging. Deze problemen zijn vaak groter bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Terwijl zorgprofessionals deze groep ouderen juist vaak minder goed bereiken via de gangbare leefstijlinterventies. Daarom ontwikkelen onderzoekers van het LION-project samen met lokale partners een keuzetool en leefstijlloket voor kwetsbare ouderen in Amsterdam Nieuw-West.

Een gezonde leefstijl is essentieel om gezond ouder te worden. Het draagt bij aan een langer leven én meer kwalitatieve levensjaren. Met het LION-project richten we ons op de groeiende groep mensen in de derde levensfase; de fase na pensionering waarin kwetsbaarheid en zorgafhankelijkheid bij mensen toeneemt. Hierbij is vooral de combinatie van gezonde voeding en voldoende beweging belangrijk. In de praktijk hebben professionals moeite om ouderen te bereiken die in een kwetsbare positie verkeren en juist zorg het meest nodig (gaan) hebben. Het is bekend dat een wijkgerichte aanpak meer impact oplevert.

Wasilis Psathas, Buurtwerker Combiwel:

We hebben echt behoefte aan diverse gezondheidsactiviteiten in de wijk zodat mensen geprikkeld worden om naar buiten te gaan en met elkaar in verbinding komen.

Doel

Het ontwikkelen van een leefstijlloket in de Wildemanbuurt in Amsterdam Nieuw-West voor het verbeteren van de leefstijl bij oudere bewoners. Het projectteam doet dit met behulp van technologie, sociale initiatieven en het betrekken van (toekomstige) professionals.

Methode

We hanteren de living lab methode waarin we samen met bewoners en lokale partners werken en leren in een levensechte (geografische) setting (living lab). In het eerste jaar staat het ontwikkelen van een keuzetool en leefstijlloket centraal. In het tweede jaar testen onderzoekers de tool en het loket in de Wildemansbuurt in Amsterdam Nieuw-West.

Verwachte resultaten-producten

 • Een digitale keuzetool die professionals in het leefstijlloket kunnen gebruiken bij de leefstijlbegeleiding van bewoners in Amsterdam Nieuw-West. De tool maakt een match tussen behoefte van de bewoner en aanbod in de wijk.
 • Een fysiek leefstijlloket in de wijk.

Maatschappelijke impact

We werken vanaf de start van dit project samen met praktijkpartners, bewoners, studenten en onderzoekers. We maken gebruik van citizen science waardoor kennis van gebruikers in alle fasen van het onderzoek én het ontwerpproces worden ingebed in een leernetwerk. We proberen op deze manier de leefstijl van kwetsbare ouderen te verbeteren.

Bijdrage onderwijs en onderzoek

We willen stadsdocenten op locatie laten werken. Dit zijn professionals die innovatieve projecten en activiteiten met bewoners en studenten initiëren en daarin betekenisvolle leerervaringen creëren. Hierbij gaan zij uit van een van een participatieve aanpak. Zij coachen en begeleiden studenten in het werken en het doen van praktijkgericht onderzoek naar een duurzame impact en opbrengsten voor de bewoners. De resultaten uit dit project publiceren we in wetenschappelijke tijdschriften.

Betrokken HvA-lectoraten

 • Voeding & Beweging (Peter Weijs)
 • Gezondheid en Omgeving (Lea den Broeder)
 • Digital Life (Somaya Ben Allouch)
 • Oefentherapie - Dagelijks bewegen! (Bart Visser)

Externe partners

 • Hogeschool InHolland
 • HAN University of Applied Sciences
 • Amsterdam UMC
 • Combiwel
 • Gemeente Amsterdam
 • Eigenwijks
 • Buurtcampus Nieuw-West
 • Nutri-Health
 • Huisartsenpraktijk Ookmeer
 • RIVM
 • Voeding en Beweging nu
 • Vivica B.V.
 • VanGastel Leefstijlcentrum
Gepubliceerd door  Urban Vitality 2 november 2023

Project Info

Startdatum 15 jan 2024
Einddatum 15 jan 2026