Centre of Expertise Urban Vitality

HOSPITAL-ADL: hoe ontstaat ziekenhuis-gerelateerd functieverlies bij ouderen?

Project

Van de ouderen (70+) die acuut worden opgenomen in het ziekenhuis krijgt 30% te maken met beperkingen in het dagelijks functioneren. Dat blijkt uit de meeste cohortonderzoeken – langlopende onderzoeken waarbij patiënten voor een bepaalde tijd worden gevolgd. Deze onderzoeken geven voor de opname een overzicht van risicofactoren en bekijken de uitkomsten 3 maanden na ontslag. Maar wat gebeurt er precies met de ouderen in de tussenliggende periode? De HOSPITAL-ADL-studie onderzoekt deze vraag.

Subsidieverstrekker: ZonMw
Lectoraat: Transmurale ouderenzorg

HOSPITAL-ADL staat voor Hospital-Associated-Disability in daily Living. De studie bekijkt welk mechanisme ten grondslag ligt aan functieverlies bij ouderen na ziekenhuisopname. Het uiteindelijke doel van het onderzoek is om functieverlies tegen te gaan door betere interventies te kunnen ontwikkelen.

Vraagstellingen

Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van de volgende vragen:

  1. Wat is het beloop van functioneren van ziekenhuisopname tot drie maanden na ontslag?
  2. Hoeveel bewegen ouderen tijdens acute ziekenhuisopname en in de drie maanden na ontslag?
  3. Wat is de invloed van een acute inflammatoire respons en mogelijk gerelateerd sickness behavior (motorische deprivatie, vermoeidheid, verminderde eetlust) op het herstel in functioneren? En houdt sickness behavior aan na ziekenhuisopname?
  4. Welke symptomen of problemen (vermoeidheid, pijn, benauwdheid, valangst) ervaren mensen in de periode van opname tot en met drie maanden na ontslag en wat is het effect op het herstel in functioneren?
  5. Welke gedragsmatige, cognitieve en psychologische ( apathie, depressie, cognitie, self-efficacy) klachten ervaren ouderen van tot en met drie maanden na ontslag en wat is effect op herstel in functioneren?

Dataverzameling

De doelgroep van deze studie is patiënten van 70 jaar en ouder die acuut opgenomen worden voor tenminste 2 dagen op de afdeling cardiologie, interne aandoeningen of geriatrie. Een mobiel geriatrisch team vanuit het AMC neemt de metingen af bij opname, tijdens opname, bij ontslag en na 1 maand. Na 2 en 3 maanden na ontslag worden nog telefonisch metingen uitgevoerd.

Er wordt gestreefd naar het betrekken van 50 patiënten per ziekenhuis. In totaal zullen 400 ouderen worden betrokken in het cohortonderzoek in 6-8 ziekenhuizen. Het onderzoek loopt van oktober 2015 tot en met juli 2016.

Onderzoeksteam

Lucienne Reichardt (psycholoog-onderzoeker)
Jesse Aarden, MSc (fysiotherapeut-onderzoeker, gezondheidswetenschapper)
Robin Kwakman, MSc (epidemioloog)
Angelique Heinen, MSc (geriatriefysiotherapeut)
Jan Jaap Voigt, MSc (klinisch epidemioloog)
Suzanne Schilder, MSc (fysiotherapeut, epidemioloog in opleiding)
Daisy Kolk (fysiotherapeut, epidemioloog in opleiding)
Rosanne van Seben, MSc (gezondheidswetenschapper)

Hospital-ADL studiegroep

Dr. Bianca Buurman en Lucienne Reichardt, MSc
Afdeling ouderengeneeskunde/geriatrie AMC

Dr. Jos Bosch
Afdeling klinische psychologie UvA

Prof. Dr. Raoul Engelbert, Dr. Marike van der Schaaf en Jesse Aarden, MSc
Opleiding Fysiotherapie ASHP en Afdeling revalidatie AMC

Contact

Lucienne Reichardt en Jesse Aarden van de afdeling geriatrie/ouderengeneeskunde en fysiotherapie zijn als promovendi van dit onderzoek aanspreekpunt van de studie. Bianca Buurman is de hoofdonderzoeker. Bij vragen of opmerkingen kan je contact met hen opnemen via email: hospital-adlinclusie@amc.nl

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Gezondheid 16 juli 2019

Project Info

Startdatum 01 okt 2015
Einddatum 01 jul 2016

Contact

Bianca Buurman

Locatie

Nicolaes Tulphuis (NTH) en Tania Leonhuis (TLH) | Gezondheidscampus

Tafelbergweg 51

1105 BD Amsterdam

020 595 4111