Centre of Expertise Urban Vitality

Amsterdam Institute of Sport Science

Project

Het AISS is de plek in Amsterdam waar (sport)wetenschappers, coaches/trainers en studenten elkaar frequent ontmoeten, waar fundamenteel en toegepast onderzoek naar topsportprestaties en vitaliteit plaatsvindt, waar topsporters trainen en studeren, waar studenten stages lopen en coaches/trainers opleidingen kunnen volgen. Een toonaangevend instituut dat de brug slaat tussen (top)sport, onderzoek, onderwijs en gezondheidszorg en dat gevoed wordt door experts en kennisinstellingen uit het hele land. Het Instituut betreft in principe een netwerkorganisatie die daar waar mogelijk intensief met elkaar samenwerkt vanuit eigen omgeving in het Amsterdamse. Het is de ambitie om rond 2020 daadwerkelijk een instituut te realiseren. Beoogde locatie hiervoor is het VU-kwartier in Amsterdam.

De netwerkorganisatie is in juni 2014 officieel gestart met een grote kick-off bijeenkomst. Sindsdien wordt er hard doorgewerkt aan de realisatie van een goedlopend, op onderwijs en onderzoek uitblinkend instituut dat geheel verankerd ligt in de (top)sportomgeving van Amsterdam. Er wordt invulling gegeven aan de sport en onderzoeksprogramma’s, alsmede aan de overleg- en kennisuitwisselingsagenda. Per januari 2015 is Neal Damen aangesteld als Manager Front Office.

Naast de HvA zijn de Vrije Universiteit (VU), de Universiteit van Amsterdam (UvA), het Academisch Medisch Centrum (AMC) en het VU medisch centrum (VUmc) betrokken bij het AISS. Bijzonder is dat de laatste twee per november 2014 door het Internationaal Olympisch Comité (IOC) zijn erkend als geaccrediteerd IOC-Research Centre. Een van de negen ter wereld. Een belangrijke stap voorwaarts voor het AISS.

De lector van de HvA vormt samen met een aantal andere vertegenwoordigers uit betrokken instanties de werkgroep die wekelijks de voortgang in plannen van het AISS bespreekt. Daarnaast maakt hij deel uit van de stuurgroep die in de breedte de ontwikkeling van het AISS tussen UvA, HvA en VU bewaakt. Tot slot is hij ook aangesteld om aan de praktische kant de relatie tussen werkveld, coaches, onderzoekers en sporters te bewaken. Dit in nauw overleg met collega’s en de stad Amsterdam. Deze werkzaamheden vinden plaats in het Olympisch Stadion nummer 14.

De activiteiten en ontwikkelingen van het AISS staan de lezen op de website en zijn te volgen via de Twitter: @AISS_NL

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 17 november 2021

Project Info

Startdatum 01 jun 2014
Einddatum 01 jun 2020

Contact

Neal Beentjes

Locatie

Amsterdam Institute of Sport Science (AISS)

Olympisch Stadion 14

1076 DE Amsterdam