Centre of Expertise Urban Vitality

GRIP: GRoin Injury Prevention study

Project

In het betaald voetbal zijn blessures een groot probleem vanwege diverse negatieve gevolgen. Blessures leiden bijvoorbeeld tot een jaarlijkse kostenpost van 20 miljoen euro bij Betaald Voetbal Organisaties (BVO’s) in Nederland. Eén van de veelvoorkomende blessures is een liesblessure. Deze blessure vergt een langdurig hersteltraject. Bovendien hebben voetballers een verhoogd risico op een nieuwe liesblessure als ze hersteld zijn van een eerdere liesklacht.

Doelstelling en onderzoeksvragen

Het doel van het GRIP project is het verbeteren van de bedrijfsvoering van BVO’s door te onderzoeken op welke manier liesblessures bij profvoetballers voorkómen en effectiever behandeld kunnen worden. De drie onderzoeksvragen zijn:

  1. Hoeveel voetballers lopen gedurende één voetbalseizoen een liesblessure op?
  2. Welke risicofactoren op speler- en clubniveau spelen een rol bij het ontstaan van deze liesblessures?
  3. Welke behandeling is het meest effectief bij spelers met liesblessures?

Methode en resultaten

Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van diverse werkpakketen, onderverdeeld in 4 projectfasen:

I -> ontwikkelen testbatterij + screening profvoetballers
II -> ontwikkelen monitor + monitoring liesklachten
III -> analyse verzamelde gegevens
IV -> opstellen sportmedisch protocol


Het onderzoeksteam

Het project wordt uitgevoerd door onderzoekers van het lectoraat Sportzorg, aan de Hogeschool van Amsterdam. Anne-Marie van Beijsterveldt is de hoofdonderzoeker.

Naast deelnemende BVO’s zijn de volgende organisaties bij het project betrokken: Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg (NVFS), Vereniging voor Fysiotherapeuten binnen het Betaald Voetbal (VFBV), Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG), College van Clubartsen en Consulenten (CCC), TNO en Nederlands Paramedisch instituut (NPi).

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Meer informatie

www.hva.nl/project-grip

Dit onderzoek is medegefinancierd door Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 16 juli 2019

Project Info

Startdatum 01 jan 2015
Einddatum 01 jun 2017