Centre of Expertise Urban Vitality

Vorming van het REACH-netwerk

Project

Het lopende REACH-onderzoek ontwikkelt, test en implementeert een fysiotherapieprogramma voor patiënten met het post-intensive care syndroom (PICS). Dit onbekende syndroom ontstaat bij patiënten die door een levensbedreigende ziekte op de intensive care terecht komen. Na hun ontslag uit het ziekenhuis houden zij lichamelijke, psychische en cognitieve beperkingen die leiden tot problemen in hun dagelijks en sociaal functioneren, waaronder terugkeer naar werk. Belangrijke oorzaken: structurele nazorg ontbreekt en alle zorgverlenende partijen rondom PICS-patiënten werken onvoldoende samen.

REACH

In het project ‘Vorming van het REACH-netwerk' stellen onderzoekers samen met de patiëntenvereniging IC Connect en professionals een plan van aanpak op. Een aanpak voor een duurzaam en regionaal netwerk dat optimale zorg levert aan patiënten met PICS. Het beoogde netwerk voorziet in de nazorg van voormalige ic-patiënten waar de reguliere zorg geen antwoord op heeft.

Gebrek kennis en ervaring

Dankzij medische en technische vooruitgang overleven steeds meer patiënten een levensbedreigende ziekte met opname op de intensive care. Na ontslag van de ic waaieren deze patiënten uit naar verschillende medisch specialisten, huisartsen en paramedici. Veel van deze zorgprofessionals behandelen echter sporadisch voormalig ic-patiënten en hebben onvoldoende kennis en ervaring met deze doelgroep.

Onvoldoende structurele nazorg

Ook bestaat er voor PICS-patiënten geen structurele nazorg. De intensieve en kostbare zorg die zij ontvangen tijdens hun ziekenhuisverblijf staat in schril contrast met de nazorg bij thuiskomst. PICS-patiënten maken 5 keer zoveel zorgkosten, hebben meer kans op een chronische aandoening en maken veel gebruik van huisartsenzorg. Het zorgaanbod sluit onvoldoende aan op de zorgbehoeftes van deze patiëntengroep.

Doel

 • Het opstellen van een plan van aanpak voor een duurzaam, transmuraal, interprofessioneel en regionaal netwerk dat optimale zorg levert aan mensen met PICS. Het beoogde netwerk voorziet in nazorg aan voormalig ic-patiënten die momenteel in de reguliere zorg ontbreekt.
 • In het nieuwe netwerk bieden zorgprofessionals samen met professionals uit het sociale domein, persoonsgerichte ondersteuning op het gebied van zorg en welzijn aan mensen na een ic-opname.
 • Professionals van het netwerk zijn gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van mensen met PICS en werken interprofessioneel met elkaar samen.
 • De activiteiten van het netwerk richten zich op het verbeteren van de ervaren gezondheid van PICS-patiënten, het vergroten van hun regie en het bevorderen van hun maatschappelijke participatie.

Methode

Tijdens het proces worden met enquêtes en interviews belangrijke stakeholders en potentiele partners geraadpleegd en met focusgroepen en werksessies de inhoud van het plan van aanpak tot stand gebracht.

Verwachte resultaten

 • Het projectteam ontwikkelt het plan van aanpak samen met stakeholders en potentiële partners van het nieuwe netwerk. Dit creëert draagvlak voor het plan en verbindt potentiële partners met elkaar.
 • Een plan van aanpak met informatie over welke zorg ic-patiënten nodig hebben na ontslag uit het ziekenhuis. In het plan staat ook welke partners daar op welke manier bij betrokken moeten zijn.

Wat draagt het project bij aan onderzoek/onderwijs/praktijk?

 • Studenten en docenten die deelnemen aan het onderzoeksproject maken kennis met de problematiek van complexe en interdisciplinaire zorg voor patiënten in de eerste lijn.
 • Het nieuwe netwerk vult een leegte op in de zorg voor complexe patiënten in de thuissituatie.
 • Het projectteam implementeert in het nieuwe netwerk het revalidatieprogramma uit het lopende REACH-project en promotietraject van Mel Major (NWO).

Externe partners

 • Gemeente Amsterdam: de projectleider en welzijnscoaches van het stedelijk project Welzijn op Recept
 • Zorgaanbieders: alle Amsterdamse ziekenhuizen (afdelingen Intensive Care en Revalidatiegeneeskunde)
 • Huisartsen
 • Praktijkondersteuners GGZ
 • Fysiotherapeuten
 • Ergotherapeuten
 • Diëtisten
 • Maatschappelijk werk
 • Gezondheidscoaches
 • Psychologen
 • Transmuraal platform Amsterdam
 • Amsterdams Paramedisch Platform
 • Regio ondersteuning KNGF, beroepsvereniging voor ergotherapie en diëtetiek
 • Ondersteuners van zorg en welzijn: Regionaal Ondersteuningsstructuur (ROS: Eerste Lijn Amsterdam en Almere (Elaa)
 • Zilveren Kruis zorgverzekeraar
 • Patiëntenvereniging IC-Connect
 • Stichting Family and Patient Centered Intensive Care (landelijk)
Gepubliceerd door  Urban Vitality 28 januari 2020

Project Info

REACH
Startdatum 16 sep 2019
Einddatum 16 sep 2020