Centre of Expertise Urban Vitality

Samen Beter Worden

De kracht van Voeding, Beweging voor Patiënten na Oncologische Buik- en Longchirurgie.

Project

Jaarlijks krijgen zo’n 39.000 mensen de diagnose kanker in de longen of buik. Een groot deel van hen heeft een operatie nodig. Helaas verloopt het herstel na zo’n ingreep veelal traag: na 6 maanden zit 50 % van de geopereerden nog steeds niet op het oude activiteitenniveau. Deze patiënten hebben baat bij een revalidatiebehandeling waarbij voeding en beweging goed op elkaar zijn afgestemd. In het ziekenhuis én bij thuiskomst. Maar hoe ziet een optimale voedings- en beweeginterventie eruit? Hoe werken diëtisten en fysiotherapeuten het beste samen tijdens het revalidatietraject? En welke rol kan eHealth hierin spelen? Dat is de focus van het onderzoeksproject Samen Beter Worden.

Doel

Het projectteam ontwikkelt met en voor eerstelijns zorgprofessionals aanbevelingen voor de optimale inhoud, aanbiedingsvorm en organisatie van de voeding- en beweegzorg tijdens het revalidatietraject van patiënten die herstellen van een oncologische buik- en longoperatie.

Charlotte van Westerhuis (docent-onderzoeker):

Met de 5-jarige NWO-beurs die ik heb ontvangen voor dit project kan ik onderzoek en onderwijs combineren. De komende jaren zet ik mij in voor meer aandacht rondom samenwerking op het gebied van voeding, beweging en technologie. Voor studenten, docenten en zorgprofessionals in de praktijk. Dit met het uiteindelijke doel om de zorg voor oncologische chirurgie patiënten te optimaliseren.

Methode

Het projectteam maakt gebruik van verschillende kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden:

  • Literatuuronderzoek (studie 1)
  • Kwalitatief onderzoek (studie 2-3)
  • Kwantitatief onderzoek(studie 3)

Het doorvoeren van veranderingen in de zorg is een ingewikkeld en langdurig proces. Barrières op het gebied van financiën, tijd en organisatiestructuur bemoeilijken het veranderingsproces. Daarom maakt het projectteam gebruik van actieonderzoek. Diëtisten, fysiotherapeuten en patiënten worden zo actief betrokken bij alle onderdelen en fases van het onderzoek.

Verwachte resultaten/producten

  • Aanbevelingen voor fysiotherapeuten en diëtisten in de herstelzorg na oncologische buik- of longchirurgie.
  • Een gecombineerde voeding- en beweeginterventie voor een pilotstudie. Samen met VBNU stellen onderzoekers een scholingsprogramma op waarbij de focus ligt op een gecombineerde voeding- en beweeginterventie, interdisciplinaire samenwerking en het gebruik van eHealth in de zorg.
  • Evaluatie van de pilotstudie op haalbaarheid en ervaringen. Naar aanleiding hiervan stelt het projectteam een plan op voor bredere implementatie.

Maatschappelijke impact

Dit project draagt bij aan het optimaliseren van de herstelzorg van oncologische buik- en longchirurgie patiënten. De resultaten van dit project bieden een goede basis voor het behandelen van andere kwetsbare patiëntgroepen voor wie een optimale afstemming tussen voeding en beweging belangrijk is.

Bijdrage onderwijs en onderzoek

Dit project biedt onderzoeksplekken aan voor studenten van verschillende bachelor- en wo-opleidingen: Fysiotherapie(wetenschappen), Voeding en Diëtetiek, Bewegingswetenschappen en Gezondheidswetenschappen. Studenten doen onderzoekservaring op en ontwikkelen zich op het gebied van voeding, beweging en technologie. Door de samenwerking met verschillende opleidingen en Voeding&Beweging.NU kan het projectteam de onderzoeksresultaten delen met (toekomstige) zorgprofessionals, onderzoekers en patiënten.

Externe partners

Gepubliceerd door  Urban Vitality 7 maart 2024

Project Info

Startdatum 01 sep 2023
Einddatum 31 aug 2029