Centre of Expertise Urban Vitality

Samen beter met AI

Vervolgproject Oprah (Optimal Physical Recovery After Hospitalisation)

Project

Patiënten die geopereerd zijn aan een tumor in de maag, lever, darmen of longen moeten vaak lang revalideren. Ze herstellen beter als de hoeveelheid activiteit en voeding goed op elkaar is afgestemd. Binnen herstelprogramma OPRAH van het Amsterdam UMC helpen fysiotherapeuten en diëtisten geopereerde patiënten daarbij. Ze coachen en monitoren hen met de AtrisApp, een e-Health applicatie. Het project 'Samen beter met AI' bouwt voort op het OPRAH-programma. Met Artificial Intelligence verzamelen onderzoekers data in de AtrisApp en voorspellen zij een optimaal herstel om patiënten en zorgverleners te ondersteunen tijdens hun revalidatie. Dat doen zij samen met het Smart Health and Vitality lab van het Centre of Expertise Applied Artificial Intelligence. Daarnaast bereiden zij huidige en toekomstige zorgprofessionals voor op de zorg van de toekomst.

Marike van der Schaaf, lector Revalidatie in de Acute Zorg:

Elk jaar krijgen ruim 35.000 Nederlanders de diagnose kanker in de maag, lever, darmen of longen. Velen van hen moeten een operatie ondergaan en/of behandelingen, zoals chemotherapie en bestraling. Na een operatie is het vaak lastig om het oude activiteitenniveau en een goede voedingstoestand te bereiken.

Achtergrond

Onderzoekers weten steeds beter dat de combinatie van voeding en beweging heel belangrijk is tijdens het herstel van een oncologische operatie. Patiënten vallen veel af. Door hun ziekte, maar ook door inactiviteit.

Drie maanden na een oncologische operatie zien onderzoekers dat 75% van de patiënten nog niet volledig is hersteld. Dagelijkse activiteiten, zoals lopen, boodschappen doen of fietsen, zijn lastig. Ook hun voedingstoestand is nog niet goed.

Na 6 maanden ligt dit percentage op 50%. In een slechte voedingstoestand kun je niet optimaal trainen. Daarom is het belangrijk dat de fysiotherapeut en diëtist goed op de hoogte zijn van elkaars behandeling en adviezen. Anders loopt het herstel onnodig vertraging op.

Doelen

 • Het herstelprogramma voor patiënten na oncologische chirurgie optimaliseren.
 • Meer zorg op maat.
 • De huidige en toekomstige zorgprofessionals voorbereiden op de zorg van de toekomst.

Methode

In fase 1 verzamelen onderzoekers de data van beweging en voeding vanuit het OPRAH-herstelprogramma en kijken zij naar een passende infrastructuur voor structurele dataverzameling. Om uiteindelijk relevante uitspraken te doen over de revalidatie, zijn de kwaliteit van data en een goed databeheer belangrijk.

Wanneer de infrastructuur staat, kijken onderzoekers in de volgende fase naar herkenbare patronen voor het bewegen, de voeding en de combinatie van die twee. Artificiële Intelligentie kan hen helpen om gepersonaliseerde informatie aan te leveren per patiënt. Met deze informatie hopen zij gericht advies te geven aan de patiënten en zorgverleners over de voeding en beweging en te voorspellen hoe de revalidatie verloopt.

Daarnaast brengen onderzoekers de gebruikservaring van het OPRAH-herstelprogramma in kaart door middel van interviews met zorgprofessionals en patiënten. De informatie die zij zowel vanuit AI, interviews als de huidige beschikbare literatuur verzamelen, bundelen zij samen tot een adviesplan. Zo komen zij met experts tot een plan om de huidige en toekomstige zorgprofessionals voor te bereiden op de zorg van de toekomst. Om op die manier de zorg voor niet alleen oncologische patiënten na buikchirurgie, maar ook voor een grotere groep acute zorg patiënten te verbeteren, verduurzamen en meer op maat te maken.

Verwachte resultaten/producten

 • Slimmer gebruik maken van ‘big data’ rondom voeding en beweging van patiënten 3 maanden na oncologische chirurgie.
 • Algoritmes om de behandeling bij patiënten met kanker na operatie te verbeteren.
 • Interprofessioneel samenwerken tussen fysiotherapeut en diëtist versterken.
 • Inzicht in het gecombineerde beweeg- en voedingspatroon van patiënten na een oncologische operatie.
 • OPRAH 2.0.
 • Onderwijsontwikkeling voor huidige zorgprofessionals en de zorgprofessionals van de toekomst gericht op voeding en beweging en eHealth.

Verwachte maatschappelijke impact

 • Aansluiting bij zorgtrends, zoals de Juiste Zorg op de Juiste Plek.
 • Stimulering technologische ontwikkelingen in de zorg, zoals ondersteuning door e-Health en coaching op afstand.
 • Beter inzicht in de relatie tussen voeding en beweging bij patiënten na een oncologische operatie.
 • Schaalbare ondersteuning voor patiënten na een oncologische operatie.
 • Huidige en toekomstige zorgprofessionals beter voorbereiden op de zorg van de toekomst.

Bijdrage onderwijs en onderzoek

 • Het project is ingebed in het lectoraat Revalidatie in Acute Zorg, onder het thema Mensen in Beweging van het Centre of Expertise Urban Vitality, en de afdeling Revalidatiegeneeskunde van het Amsterdam UMC (AMC).
 • Er lopen verschillende (vergelijkbare) onderzoeksprojecten binnen de samenwerking HvA – Amsterdam UMC.
 • Het project biedt informatie over belasting/belastbaarheid van patiënten die herstellen van een oncologische operatie. Dit geeft naar verwachting richting aan vervolgprojecten gefocust op het optimaliseren van de behandeling in de eerste lijn.
 • De onderzoekers delen de resultaten van deze studie met de projectgroep die zich bezighoudt met de curriculumherziening van de opleiding Fysiotherapie en de opleiding Voeding en Diëtetiek, met name gericht op het inbedden van zorgtechnologie binnen de relevante opleidingen.

Betrokken lectoraat

Revalidatie in de acute zorg

Subsidieverstrekker

SIA Raak

Onderzoeksteam extern

 • Marijke Leeuwerk, Onderzoeker Amsterdam UMC, afdeling Revalidatie
 • Wilmar Charmant, onderzoeker Amsterdam UMC
 • Jasmijn Blokhuis van Dijk, Fysiotherapeut Antonius Ziekenhuis, Fysiotherapiewetenschapper i.o.
 • Suzanne ten Dam, Diëtist-onderzoeker Amsterdam UMC
 • Edwin Geleijn, Fysiotherapeut/zorg innovator Amsterdam UMC, afdeling revalidatie
 • Dr. Marike van der Leeden, Fysiotherapeut-onderzoeker Amsterdam UMC, afdeling revalidatie
 • Dr. Ir. Hinke Kruizenga, Diëtist-onderzoeker Amsterdam UMC

Externe partners

 • Peercode BV, Geldermalsen
 • Amsterdam UMC, afdeling revalidatiegeneeskunde
 • Smart Health and Vitality Lab van het CoE AAI (HvA)
Gepubliceerd door  Urban Vitality 31 januari 2023

Project Info

Mensenhand en robothand met stethoscoop
Startdatum 01 sep 2022
Einddatum 01 sep 2024