Centre of Expertise Urban Vitality

Hartrevalidatie aan huis, op maat voor kwetsbare patiënten

Project

Onlangs kreeg Mevrouw de Vries (85 jaar) een nieuwe hartklep. Vlak voor haar ontslag uit het ziekenhuis doet zij een inspanningstest. Bij een goede uitslag mag ze twee keer per week poliklinisch revalideren in een groep met vooral jongere mensen. Mevrouw de Vries wil graag revalideren, maar de frequente bezoeken aan de polikliniek en het bewegen in een groep vindt ze te belastend. Hierin staat zij niet alleen. Circa dertig procent van alle hartpatiënten volgt geen revalidatietraject. Terwijl het hier vaak gaat om oudere en kwetsbare patiënten met een hoger risico op heropname in het ziekenhuis (20%) of vroegtijdig overlijden (10%).

Patiënten zoals mevrouw de Vries zouden veel baat kunnen hebben bij revalidatie aan huis; een veelbelovend alternatief voor revalidatie in het ziekenhuis. Revalidatie aan huis is echter onvoldoende onderzocht bij kwetsbare en oudere patiënten.

Onderzoeksvragen

 • Op welke factoren moet hartrevalidatie bij kwetsbare patiënten zich vooral richten?
 • Hoe maak je een programma op maat voor thuisrevalidatie bij kwetsbare patiënten?
 • Is een inspanningstest aan huis een goed alternatief voor een inspanningstest in het ziekenhuis?
 • Hoe uitvoerbaar is thuisrevalidatie en wat zijn de mogelijke effecten?

Doel

Het ontwikkelen en implementeren van hartrevalidatie aan huis, op maat voor kwetsbare patiënten.

Methode

Het projectteam:

 • onderzoekt op basis van de gegevens uit het Hospital-ADL project welke factoren een belangrijke rol spelen bij het lichamelijk functioneren.
 • ontwikkelt in overleg met experts en patiënten een hartrevalidatie programma aan huis, op maat voor kwetsbare patiënten.
 • onderzoekt de validiteit, reproduceerbaarheid en responsiviteit van de twee minuten step test bij kwetsbare hartpatiënten.
 • onderzoekt de uitvoerbaarheid en eerste effecten van het ontwikkelde hartrevalidatieprogramma.

Verwachte resultaten/producten

 • Een protocol als hulpmiddel voor eerstelijns fysiotherapeuten om hartrevalidatie aan huis op maat te maken voor individuele kwetsbare patiënten.
 • Een aan huis uitvoerbare inspanningstest waaruit fysiotherapeuten conclusies kunnen trekken over de mate van inspanbaarheid van de patiënt en eventuele voor- of achteruitgang kunnen evalueren.
 • Een netwerk van betrokken en vaardige fysiotherapeuten die eerstelijns zorg aan huis verlenen aan kwetsbare hartpatiënten.

Wat draagt het bij aan onderwijs/onderzoek/praktijk?

De populatie van patiënten met hartproblemen leent zich voor interprofessioneel samenwerken in patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs. De patiënt van de toekomst vraagt om deze interprofessionele aanpak. De hartrevalidatie is zo een experimenteergebied voor principes die veel bredere toepassing kunnen krijgen dan de hartrevalidatie. Deze principes worden geïntegreerd in het interprofessionele onderwijs in samenwerking met de opleiding Geneeskunde (Universiteit van Amsterdam).

Het ontwikkelen van nieuw onderwijsmateriaal over de behandeling van een groep complexe hartpatiënten met vaak meerdere aandoeningen, lagere gezondheidsvaardigheden en een andere sociaal-culturele achtergrond.

De opleidingen van de HvA-faculteit Gezondheid integreren de onderzoeksuitkomsten in hun curricula door:

 • presentaties voor zowel docenten als studenten;
 • het ontwikkelen van casuïstiek en lessen voor het onderwijs;
 • directe participatie van docenten en studenten in het onderzoek.

Externe partners

 • Amsterdam UMC Cardiologie en Geriatrie
 • Klankbordgroep patiëntenverenigingen
 • Klankbordgroep Ben Sajet Centrum
 • Eerstelijns paramedici (o.a. Cordaan, Center, LoRNA)
Gepubliceerd door  Urban Vitality 29 september 2020

Project Info

Startdatum 01 sep 2018
Einddatum 01 sep 2023

Contact

Harald Jørstad
Wilma Scholte Op Reimer